Vidar må bruke voldsalarm på jobb

Vidar Sagmyr fra Trondheim jobber heltid med å avdekke arbeidslivskriminalitet. Nå deler han erfaringen med byggebransjen og påtalemyndigheten i Tromsø.

Vidar Sagmyr
Foto: Håkon Iversen / NRK

– Det toppet seg med en drapstrussel for en måneds tid siden som har ført til at jeg har voldsalarm når jeg er ute på jobb, sier trønderen som jobber i Uropatruljen i Trondheim.

Tipsene Vidar Sagmyr får – som blir bekreftet – blir overlevert politiet, skatteetaten, og arbeidstilsynet. Tirsdag kveld deltok han på et møte med byggebransjen og påtalemyndigheten i Tromsø, som ønsker å opprette en uropatrulje etter modell fra Trondheim.

– Det er like mye penger her, og svært aktiv byggeaktivitet i forhold til folketallet. Så det er garantert akkurat like mye her som i Trondheim, sier han.

Byggebransjen tar ansvar

Og de seriøse i byggebransjene i nord tar nå selv ansvar for å avsløre lovbryterne som utnytter utenlandsk arbeidskraft, med timelønninger helt ned i 50 kroner timen.

– Det er klart at det er snakk om store penger og store verdier på spill. Og skal det være gode rammebetingelser for dem som vil drive seriøst må vi drive en knallhard kamp mot de useriøse, sier Stein Windfeldt, direktør i Entreprenørforeningen bygg og anlegg, Hålogaland.

Stein Windfeldt

Byggebransjen må drive en knallhard kamp mot de useriøse aktørene, sier Stein Windfeld som er direktør i Entreprenørforeningen bygg- og anlegg, Hålogaland.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Unndrar milliardbeløp

Skatteetaten anslår de kriminelle unndrar opptil 40 milliarder skattekroner fra den norske stat. Merethe Samuelsen, politioverbetjent og næringslivskontakt Troms politidistrikt har som jobb å forebygge arbeidslivskriminalitet.

– Arbeidslivskriminalitet undergraver velferdssamfunnet og det legale markedet, sier hun.

Merethe Samuelsen

Merethe Samuelsen, politioverbetjent og næringslivskontakt Troms politidistrikt har som jobb å forebygge arbeidslivskriminalitet.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

For å begrense de grove lovbruddene må hovedentreprenørene selv sjekke bakgrunnen til firmaene de leier inn, ifølge Vidar Sagmyr.

– De som virkelig vil drive med vinningskriminalitet er veldig oppfinnsomme og de ligger gjerne foran oss andre. Svart arbeid er bare en liten del av det hele, vi snakker om grov utnyttelse av folk, elendig kvalitet på det som leveres, og sterk konkurransevridning, avslutter han.