Varselskilt har ingen effekt

– Faste varselskilt for elg, har ingen effekt for å hindre påkjørsler, sier elgforsker og professor Torstein Storaas ved Høgskolen i Hedmark. Januar er ofte sett på som den måneden i året med flest elgpåkjørsler, og allerede i 2018 har flere elg blitt påkjørt i Nord-Norge. Storaas anbefaler i stedet blinkende lys som varsler bilførere om elg i området.