Her er de best på kultur i Norge

Tromsø er på kulturtoppen og flere Finnmarkskommuner scorer sterkt.

Hålogaland teater

Regionteateret for Nord-Norge, Hålogaland Teater. Verdens nordligste profesjonelle teater.

Foto: Elmer Laahne

I følge Norsk kulturindeks utarbeidet av Telemarksforsking er Tromsøregionen den suverent beste på kulturlivssatsing.

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking ved Bård Kleppe og en gruppe bestående av forskerne Knut Vareide, Ole Marius Hylland og Ola K. Berge.

Tromsø scorer høyt

I rapporten scorer Tromsøregionen (Troms, Balsfjord og Karlsøy) høyest på Norsk kulturindeks 2013. Det gjorde de også i 2012. Regionen er sterk i mange kategorier, særlig innen kino, scenekunst, sentrale tildelinger og kultur-arbeidere.

På fylkesoversikten er Troms rangert som nummer to av i alt nitten fylker i landet. De har steget to plasser siden i fjor, og først og fremst i sentrale tildelinger og i frivillighet.

Mariam Rapp

- Vi utmerker oss nasjonalt og internasjonalt på kunstscenen innenfor alle sjangrer, sier fylkesråd for kultur og helse i Tromsø, Mariam Rapp.

Vi har hatt en politisk bevisst satsing over mange år hvor fylkesrådet har jobbet med både bredde og spiss i de ulike kunstsjangrene. Vi jobber både med det profesjonelle og det frivillige. Ap, Høyre og KrF har vært enige om å se helheten og sammenhenger, fra satsing på barn og unge til voksne, sier fylkesråd Mariam Rapp og og konkretiserer med at:

– Vi satser på visuell kultur i fylket, gir støtte til Filmveksthuset Tvibit, Tromsø Internasjonale Filmfestival og Filmcamp. Innenfor teaterkunst er vi en stor eier på Hålogaland Teater og Hats-amatørene. Vi gir også utvklingsmidler til ferske scener. Og så har vi brukt mye penger på kunsthallen.

Flere på teater i Kauto enn i Oslo

Kautokeino ligger på andre plass i kategorien scenekunst, og har 7,53 publikummere pr. tusen innbygger på teater og operaforestillinger i året, mens Oslo "bare" har 5,54 publikummere pr. tusen innbyggere i året.

Det ble i Kautokeino vist 22 forestillinger for 2235 publikummere som dermed tilsvarer 7,5 forestillinger pr. tusen innbyggere og 0,8 besøk pr. innbygger. Beaivváš Sámi Teáhter står i all hovedsak for forestillingene.

Cecilia Persson som Elsa Laula

Her er Cecilia Persson i rollen som Elsa Laula i en turneforestilling som har vært vist både i Troms og Finnmark i høst.

Foto: Espen Storhaug / Banjo Media

I Hammerfest finner man flest danseforestillinger pr. innbygger i året. 1,7 publikummere pr. 1000 innbyggere.

I kategorien kunstnere ligger Kautokeino også ganske høyt, på en tredjeplass hvor de har fler enn ti kunstnere pr. tusen innbyggere.

Nok av kulturarbeidere i Karasjok

Totalt er det hele 72,77 kulturarbeidere pr. 1000 innbyggere, hvorav det er 5,15 ansatte i kunstnerisk arbeid, 17,64 ansatte i kulturformidling og 49,98 ansatte i media i Karasjok som har en befolkning på rundt 2 712.

Sametinget

Flere av kulturarbeiderne i Karasjok jobber på Sametinget.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Nesseby er museumskommunen

Nesseby troner i år på topp over museumskommuner i Norge. Kommunens samlede utgifter til museer i 2012 var 4,2 millioner kroner og dette utgjør mer enn 4700 kroner pr. innbygger.

Nesseby er vertskommune for Varanger samiske museum (Varjjat Sami Musea). Dette er et museum som formidler samisk kultur og som i 2011 hadde et samlet besøk på 21 300. Dette utgjør 24,2 besøk pr. innbyggere i kommunen.

Kulturskoleglade barn i Måsøy

Måsøy ligger på andre plass i kategorien kulturskolen og den kulturelle skolesekken fordi de har hele 0,82 elever i kulturskolen.