Troms vokser mest i Nord-Norge

Troms var det fylket som hadde størst befolkningsvekst i Nord-Norge i fjor, viser tall fra SSB.

Laster kart, vennligst vent...

164.330 personer bodde i Troms fylke ved inngangen til 2016.

Nils Aarsæther

Professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UIT, Nils Aarsæther.

Foto: Petter Strøm / NRK

Folketallet økte med 0,5 prosent i Troms, mens tallet for Finnmark er 0,2 og Nordland 0,1.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var det 164.330 personer bosatt i Troms ved inngangen til 2016.

– Det som driver befolkningsutviklingen i Nord-Norge er Troms. Utviklingen i Troms drives igjen av Tromsø, sier professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UIT, Nils Aarsæther til NRK.

Statistikken fra SSB viser at Tromsø hadde større folkevekst enn Bodø i 2015. Tromsøs folketall økte med 1,1 prosent i fjor, mot bare 0,6 prosent økning i Bodø.

– Dette er helt på det jevne for Tromsø, men litt lavere vekst enn normalt. Bodøs vekst er også tydelig, mener Aarsæther.

– En berikelse

Størst folkeøkning i Troms hadde Lavangen kommune med 4,3 prosent.

Bernhardt Halvorsen

Ordfører i Lavangen Bernhardt Halvorsen er fornøyd med befolkningsveksten.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Vi er veldig glade og stolte, sier ordfører i Lavangen, Bernhardt Halvorsen til NRK.

Årsaken til befolkningsveksten på over fire prosent er i hovedsak at kommunen har tatt imot flyktninger.

– Det gir oss store utfordringer, men samtidig berikes vi. Det er ressurssterke folk som kommer til oss. Vi får berikelse i barnehage og skole, og vi håper på berikelse også i arbeidslivet, sier Halvorsen.

– Utenlandsk tilflytting er en viktig faktor for å holde oppe befolkningstallet i små kommuner. Når en kommune får et nytt asylmottak kan man få et voldsomt hopp opp på statistikken, sier professor ved UIT Nils Aarsæther.

Tromsø vokser mer enn Bodø

Ifølge tallene fra SSB var Lyngen den kommunen i Troms hvor folketallet sank mest. det Folketallet der gikk tilbake 2,1 prosent.

Folkemengden i Norge økte med 48.200 personer i fjor.

Det betyr at 5.214.000 personer bodde ved årsskiftet. Av disse er det 36.200 flere menn enn kvinner.

Alle fylkene i hele landet hadde befolkningsøkning i fjor, Oslo og Akershus hadde størst vekst, mens Rogaland hadde lavest vekst.

Professor Nils Aarsæther mener det norske samfunnet er robust, da tallene fra SSB viser at nedgangen i oljenæringen og andre næringer ikke påvirker befolkningsutvkilingen dramatisk.

– Tallene for 2015 er veldig lite dramatisk, men viser en slakkere vekst enn tidligere. Nedgangen i oljenæringen får nok skylden for dette, men vi ser at det ikke er dramatisk mange som flytter på seg. Folk i byer finner andre jobber der de bor, noen som gjør det mindre fristende for folk fra mindre plasser å flytte til byen.

Fylkesgrensa Nordland og Troms

Tromsø vokser mer enn Bodø, ifølge tall fra SSB.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK