Store forskjeller i levealder i Norge

Vestlendinger lever lengst i Norge. Lavest levealder har folk i Finnmark, Østfold og Hedmark, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Laster kart, vennligst vent...

SE HVOR LENGE MAN LEVER I DIN KOMMUNE: Tallene i grafikken er gitt av Folkehelseinstituttet, og viser forventet levealder for 30-åringer i hver kommune fordelt på kjønn. Bruk musepekeren til å klikke deg inn på kommunene.

Nordmenn flest kan forvente seg et langt liv, i snitt over 78 år som menn og over 82 år hvis de er kvinner, viser Kommunehelsas statistikkbank.

Siden 1900 har forventa levealder i Norge økt med over 30 år. Nedgang i spedbarnsdødelighet, bedre levekår, boforhold, ernæring, utvikling av vaksiner og behandlingstilbud er noen av årsakene, ifølge FHI.

Den nylig publiserte Folkehelseprofilen for kommunene 2016 viser imidlertid at det er store forskjeller mellom landsdelene.

Folk på Vestlandet og i Akershus har lengst levealder. Kortest levealder har innbyggere i Oslo, Østfold, Hedmark, Aust-Agder og Finnmark (sjekk din kommune i grafikken øverst i saken.

Penger og utdannelse spiller inn

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) henger forskjellene i dødelighet sammen med sosiale forskjeller, som hvor høy utdannelse og inntekt man har.

Camilla Stoltenberg

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier utdanning, inntekt og røyking gir utslag i hvor lenge vi lever.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Levealderen er generelt lavere for de med kort utdannelse og dårlig økonomi, men det er store forskjeller fra kommune til kommune.

– Det er også ulikheter i levevaner som er kjent mellom for eksempel Vestlandet på den ene siden og Finnmark, Østfold og Hedmark på den andre siden, forklarer Camilla Stoltenberg, direktør i FHI.

Stumper røyken - lever lenger

Stoltenberg trekker fram røyking som den viktigste enkeltfaktoren som påvirker dødelighetsstatistikken. Her ser forskerne nå endringer som kan ha en positiv virkning på folkehelsa totalt sett.

– De med høy utdanning og inntekt sluttet å røyke lenge før de med lav utdanning og inntekt, men nå tar de med lav utdanning og inntekt innpå. Røykemønsteret blir likere. Det vil si alle er i ferd med å slutte.

Laster innhold, vennligst vent..

Nordmenns stumping av røyken slår nå ut på dødelighetstatistikken for menn, som er i ferd med å flate ut etter å ha steget jevnt og trutt siden 60-tallet.

– Det er jo veldig bra for folkehelsa. Det har jo vært en stor bekymring at man ikke har kommunisert med en del grupper når det gjelder behovet for å endre levevaner, men nå ser det ut til at dette har endret seg, og slår ut på dødsstatistikken, sier Stoltenberg.

Andre faktorer som spiller inn på forventet levealder er alkohol, kroppsvekt, usunt kosthold og fysisk inaktivitet.

– Hvis man ser på disse risikofaktorene samlet, så forklarer de over 90 prosent av den sosiale ulikheten i dødelighet hos menn, sier Stoltenberg.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger