Troms kan få el-ferger

Det kan bli batteri- eller hybridferger i Troms i framtida. Til høsten skal fylkestinget ta stilling til hvilke samband som er aktuelle. Hensikten er blant annet å redusere miljøfarlige utslipp med opptil 75 prosent. Mulige samband er Toppsundforbindelsen, Refsnes-Flesnes, og ferga over Ullsfjorden, sier fylkesråd Ivar B. Prestbakmo.