To helikoptere på Svalbard

Fra 2014 styrkes helikoptertjenesten på Svalbard framkommer det av regjeringens forslag til statsbudsjett. I tillegg skal det innføres losplikt for skipstrafikken.

Super Puma redningshelikopter

Det blir to helikoptere av denne typen på Svalbard.

Foto: Airlift

– I takt med at polisen smelter, er det ventet økt i aktivitet rundt Svalbard og i Polhavet generelt. Dette betyr at Svalbard og Longyearbyen kan få økt betydning som base for redning og beredskap i framtida, heter det i budsjettforslaget for Svalbard.

Sysselmannens helikopterkontrakt går ut i 2014, og arbeidet med å skaffe nye helikopter er allerede i gang.

Fra og med 2014 skal helikopterberedskapen styrkes ved at det i steden for et stort og et mellomstort helikopter, skal være stasjonert to store redningshelikopter der. Det blir etter planen helikoptere av Super Puma-typen.

Lostjeneste

For å redusere risikoen for uhell og ulykker i skipstrafikken på øygruppen i nord, vil regjeringen innføre en statlig lostjeneste for all skipstrafikk i området.

– Det betyr at losloven med tilhørende forskrifter vil bli gjort gjeldende på
øygruppa, og at samme regelverk på den måten vil gjelde for fastlandet og Svalbard, heter det i forslaget.

Det Norske Veritas utførte en risikoanalyse vedrørende vurdering av en mulig los- eller kjentmannstjeneste for all skipstrafikk på Svalbard, med unntak av kullltrafikken til og frå Svea.

Analysen konkluderer med at innføring av en slik tjeneste eller krav til kjentmannsbevis vil ha moderat til høy effekt på reduksjon av miljørisiko.