Tillatelse til å skyte oter

Nord-Senja Laks har fått tillatelse av Fylkesmannen i Troms til å felle én oter som har skapt mye trøbbel ved anlegget deres i Trælvik. Det skriver Nordlys. Ifølge søknaden til Fylkesmannen kan oteren hente et stort antall fisk fra merdene, fiskevelferden blir dårligere i anlegget og faren for rømming øker.