Taubanebukker råtner og gravsteder vaskes på havet på Svalbard

Klimaendringene er dramatisk for kulturminnene på Svalbard.

Gravplass på Likneset

Tre hvalfangergraver på Svalbard ble i sommer nødutgravd, før de ble vasket på havet.

Foto: Siri Wolland

En rekke kulturminner på Svalbard står i fare for å bli ødelagt på grunn av klimaendringer. Gamle taubanebukker råtner på grunn av mindre permafrost og gravsteder står i fare for å bli vasket på havet på grunn av økt erosjon.

– Klimaendringenes påvirkning på kulturminnene er for Norges del mest dramatisk på Svalbard, og det haster å få de dokumentert og bevart, sier riksantikvar Jørn Holme til NRK.

I mer enn 400 år har mennesket satt sitt fotavtrykk på Svalbard, i form av fangsthytter, bergverksanlegg og hvalfangergraver. Man trodde at disse kulturminnene skulle bevares til nærmest evig tid i den kalde, tørre, arktiske ørkenen, men den gang ei.

På Svalbard har nemlig varmerekordene stått i kø de siste åra. Ifølge mangeårig arkeolog på Svalbard, Per Kyrre Reymert, fører varmere vær til økt erosjon.

– Isen ligger kortere tid i fjordene, og bølgene får bedre tid til å spise seg inn i strandsonen hvor de fleste kulturminnene ligger. Til slutt faller de i havet, sier Reymert.

Taubanemast

Flere av de velkjente taubanebukkene i Longyearbyen er i ferd med å råtne.

Foto: Bernt Olsen / NRK

Flyttet fangststasjon

Et godt eksempel på den økte erosjonen finner man i Sassendalen nordøst for Longyearbyen. Her bygde den legendariske fangstmannen Hilmar Nøis fangststasjonen «Villa Fredheim» i 1924. Den fredede fangststasjonen ble i 2014 flyttet 35 meter, fordi den stod i fare for å ramle på havet.

Et annet eksempel kan ses på Likneset nordvest på Svalbard, hvor vel 200 hvalfangere ligger begravet. Sist sommer ble tre av gravene nødutgravd av arkeologer fra Svalbard Museum og Sysselmannen fordi havet truet dem.

Riksantikvar Jørn Holme fulgte selv bergingen av det han karakteriserer som svært sårbare kulturminner.

– Det var en sterk opplevelse å følge utgravingen av tre hvalfangere som stod i fare for å falle i havet, sier Holme til NRK.

Riksantikvar Jørn Holme

Riksantikvar Jørn Holme på Svalbard sommeren 2016. Han er sterkt bekymret for kulturminnene på øygruppa.

Foto: Siri Wolland

Landemerker råtner

Men også i Longyearbyen står flere kulturminner i fare, blant annet de velkjente taubanebukkene. Ifølge en rapport fra Norsk institutt for kulturminneforskning er mange av de 200 taubanebukkene påført råteskader. Årsaken er mindre permafrost, forteller riksantivaren.

– Mye av det som er unikt med Svalbard med tanke på forhistorien er i en ganske kritisk situasjon, sier Jørn Holme.

Vidar Helgesen

Vidar Helgesen har vært klima- og miljøvernminister siden desember 2015.

Foto: Bjorn H Stuedal / Stuedal

Det er klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen som har det politiske ansvaret for kulturminnene på Svalbard. Også han er bekymret for klimaendringenes betydning for kulturminnene.

– Vi må forsøke å forebygge klimaendringer med aktiv klimapolitikk. Men vi må også tilpasse oss klimaendringene fordi de faktisk skjer, sier Helgesen, og viser til flyttingen av Fredheim i 2014.

Han fortsetter:

– Nå gjelder det å få registrert kulturminnene på Svalbard og finne ut hvilke som er i faresonen. Deretter skal vi bli enige om tiltak for å berge det som er viktigst, sier Helgesen til NRK.