NRK Meny

Tap for havnearbeiderne i retten

EFTA-domstolen mener rammeavtalen for havnene er i strid med EØS-avtalen. Havnearbeiderne har dermed ikke fortrinnsrett til lossing og lasting av skip i norske havner. Dermed er 100 års havnemonopol i Norge over