SV i Tromsø vil at kommunestyret skal gripe inn i flyktningsaken

Tromsø SV ber lokalpolitikerne i byen om å gjøre noe for å sikre flyktningenes rettssikkerhet.

asylsøkere

Folk i Sør-Varanger demonstrerer utenfor Vestleiren, til støtte for asylsøkerne som blir sendt ut. SV i Tromsø mener politikerne i byen bør gripe inn.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

Neste onsdag skal kommunestyret i Tromsø behandle et forslag fra Tromsø SV om situasjonen for flyktningene i Nord-Norge.

Bekymringsfull situasjon

Gruppelederen for SV i Tromsø kommunestyre, Ingrid Kielland, sier hun er svært bekymret for flyktningene som er i region nord.

– Den siste tiden har vi sett at asylsøkere i våre nabokommuner er blitt hentet og sendt til Vestleiren mottakssenter i Sør-Varanger. Der har flere fått rutinemessige avslag, og blir sendt til Russland, sier hun.

– En slik behandling gir ingen mulighet til å anke eller etterprøve vedtak, sier Kielland. Vi har ingen garanti for at de får humanitær bistand eller beskyttelse der.

Vestleiren

Ifølge Tromsø SV er flere asylsøkere fra Tromsøs nabokommuner blitt hentet og ført til Vestleiren i Sør-Varanger de siste dagene. Dette er siste stopp før utsendelse.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Vil at kommunestyret tar saken

SV i Tromsø vil at kommunestyret skal behandle saken og komme med en uttalelse.

– Kommunen har gjennom en rekke vedtak gitt uttrykk for at det er viktig at Norge bidrar, sier hun.

Derfor vil SV ha kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

«Tromsø kommune er svært bekymret for situasjonen til asylsøkere i vår region. Vi krever at ingen asylsøkere sendes ut til tredjeland uten forsikringer om at de vil kunne få realitetsbehandlet sine asylsøknader og få nødvendig bistand og beskyttelse der. Asylsøkeres rettssikkerhet må ivaretas. Vi vil understreke at det må tas spesielt hensyn til barn og sårbare grupper

– Vi håper at tromsøpolitikerne vil være med på å sende et signal til regjeringen, om at den nå er på kollisjonskurs med landets folkevalgte, sier Ingrid Kielland i Tromsø SV.