NRK Meny
Normal

Største oljevernøvelse noen gang

Økt båttrafikk rundt Svalbard gjør at Kystverket skal gjennomføre historisk oljevernøvelse på øygruppa.

Kystverket monterer og klargjør oljevernutstyr

Tirsdag 27 september blir det slått alarm på Svalbard. Et stort containerskip har grunnstøtt på Deltaneset nordøst for Longyearbyen og skipet lekker olje.

Dette er den fiktive hendelsen som en rekke aktører skal trene på. Listen over deltakere på øvelsen er lang. Kystverket, HRS, Kystvakten, Sysselmannen, Sjøfartsdirektoratet, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet skal trene på en oljeulykke sammen med andre private aktører.

Økt trafikk rundt Svalbard

Behovet for en slik øvelse er svært viktig mener beredskapsavdelingen i Kystverket.

– Vi forventer en økning i skipstrafikken rundt Svalbard, derfor ser vi behovet for å være enda bedre forberedt dersom en ulykke skal skje, sier beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly.

Han sier dette blir den største oljeberedskapsøvelsen som noen gang er gjort på Svalbard.

– Vi har gjort en risiko og sårbarhetsanalyse og der ser vi at vi må gjøre en større øvelse for å sjekke ut en del ting. Vi vil se hvordan vi samarbeider med Sysselmannen der vi finnet ut hvordan vi faktisk gjennomfører en god aksjon.

Oljeberedskapen er allerede styrket på øygruppa. Det er et eget oljeverndepot og innsatsgruppe på Svalbard, men i denne øvelsen skal aksjonen foregå med Kystverkets nye hybridskip OV «Bøkfjord» og oljevernflyet LN-KYV.

OV "Bøkfjord" er Kystverkets nye hybridbåt

OV «Bøkfjord» er Kystverkets nye hybridbåt som skal operere i Troms og Finnmark

Under øvelsen vil Kystverket også se på muligheten til å bruke båter som allerede er rundt Svalbard til å bidra i øvelsen.

– Svært nyttig

Hos Sysselmannen er de svært tilfreds med den planlagte oljevernøvelsen

– Det er svært nyttig for Sysselmannen at vi har en slik stor oljevernøvelse. Vi har en avtale med Kystverket om at Sysselmannen oppbevarer oljevernutstyr og tar hånd om hendelsen i den første fasen før Kystverket overtar. Å få øvd på selve aksjonen og overgangen mellom Sysselmannens og Kystverkets aksjonsledelse vil gi nyttige erfaringer hvis det skulle oppstå en reell situasjon, sier sysselmannsoverbetjent Ole Jakob Malmo.