NRK Meny
Normal

Stor uenighet om kommunesammenslåing

Til høsten og vinteren starter debatten om Balsfjord skal bli en storkommune sammen med Tromsø, Storfjord, Lyngen og Karlsøy. Her er politikerne uenige om hva som vil være best.

Kommunereform Troms

Snart starter diskusjonen om å slå flere kommuner sammen til en storkommune. Ordfører i Balsfjord håper på en sammenslåing.

Foto: NRK

Valglogo
Ole Johan Rødvei - ordfører Balsfjord

Ordfører i Balsfjord kommune, Ole Johan Rødvei, mener det ville vært positivt med sammenslåing til en storkommune.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Jeg tror tilbudene til innbyggerne, som er det sentrale, vil kunne bli bedre. Det vil bli mer kompetanse og et større fagmiljø. Dette er noe spesielt de mindre kommunene sliter med. Her vil det bli bedre enn hva som er tilfellet i dag.

Det sier en positiv ordfører i Balsfjord, Ole Johan Rødvei.

Har røtter til hjemsted, ikke til kommune

Den nåværende ordføreren liker tanken om en sammenslåing til en storkommune. Han tror heller ikke at folket vil bry seg noe særlig om at det blir et navnebytte.

– Vi bor i Balsfjord kommune, men vi er tilknyttet til stedet vi bor på. Det er mange steder i hver kommune, og det er der vi har våre røtter, sier Rødvei.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kommunereform Troms

I disse kommunene ville det blitt et flertall for å bestå som egen kommune om politikerne skulle avgjort saken nå.

Foto: NRK

Unødvendig med sammenslåing

Gunda Johansen - ordførerkandidat Balsfjord

Aps ordførerkandidat i Balsfjord, Gunda Johansen, mener at Balsfjord kommune ikke trenger en sammenslåing.

Foto: Laila Lanes / NRK

Skepsisen til en slik sammenslåing er stor blant mange av de små kommunene i fylket, viser en undersøkelse NRK har gjort. Også i Balsfjord finnes det skeptiske politikere.

– Det har politisk vært jobbet over flere perioder for å sikre tjenestene til innbyggerne, og for å sikre at det er et desentralisert tjenestetilbud. Det har vært jobbet aktivt med næringsutvikling og bosetting, noe som gjør at vi mener vi har en kommune som fungerer veldig bra, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Balsfjord Gunda Johansen.

Hun tror ikke at en storkommune vil gjøre det mer fristende å flytte til de mindre plassene.

– Kompetansen avhenger av hvor folk velger å bo. Jeg tror ikke flere velger å bo på Storsteinnes fordi kommunen heter Tromsø enn om kommunen heter Balsfjord, legger hun til.

Se hva folket i Balsfjord synes om en sammenslåing av kommunene i fylket:

Folket på gata på Storsteinnes har delte meninger om Balsfjord kommune bør slås sammen med Tromsø eller ikke.