– En ekstrem økning i antall skuterskader

De fleste som leier snøskuter på Svalbard har aldri kjørt dette før. Det har vært en sterkt økning i antall personskader ved bruk av skuter på øya, og det bekymrer avdelingslederen ved Longyearbyen sykehus.

Turister på skuter på Svalbard

Flere og flere turister leier seg skuter når de er på Svalbard.

Foto: Nina Einem / NRK

– I fjor hadde vi en ekstrem økning i antall skuterskader. De siste ti årene har det vært rundt 35–40 skader årlig, men i fjor økte antallet til 87. Hittil i 2016 har vi hatt 18 skader. Det bekymrer oss, sier avdelingsleder Aksel Bilicz ved Longyearbyen sykehus til NRK.no.

Hva slags skader er det snakk om?

Avdelingsleder Aksel Bilicz ved Longyearbyen sykehus

En ekstrem økning i antall skuterskader, sier avdelingsleder Aksel Bilicz ved sykehuset i Longyearbyen.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– For det meste småskader som ankelbrudd og armbrudd, men også noen større skader, sier Bilicz.

Han tror at mange av dem som kommer til Svalbard ikke er vant til å være ute i naturen.

– Skader kan lett oppstå dersom eksempelvis skuteren velter. Det har periodevis også vært mye is rundt om på øygruppa og dermed vanskelige kjøreforhold til skuter.

– Voldsom økning i trafikk

De fleste som bor på Svalbard har egne skutere. I tillegg er det flere hundre snøskutere som leies ut til turister og tilreisende i sesongen.

Tor Magne Hoem er direktør i Spitsbergen Travel, i avdelingen for opplevelser. Han er bekymret over det store antallet skader på grunn av skuterkjøring.

– Vi jobber for å få ned antall skader, og finne ut årsaken til alle skadetilfellene.

Hva er årsaken til den store økningen?

– Den enkle forklaringen er at vi har en til dels voldsom økning i trafikk. Flere drar ut på skutertur nå sammenlignet med de siste to årene, sier Hoem til NRK.

Første gang de kjører

De aller fleste som leier snøskuter har aldri kjørt dette før.

Tore Magne Hoem i Spitsbergen Travel

- Vi forsøker å redusere antall skader, sier Tore Magne Hoem i Spitsbergen Travel.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– Før folk drar på tur gir vi omfattende informasjon om bruk av kjøretøyet, og hvordan folk skal opptre ute i naturen. Men ettersom vi ser en økning i antall skader, forsøker vi å forbedre informasjonen vi gir slik at skader bedre kan forebygges, sier Tore Magne Hoem.

Han avviser at det er farlig å kjøre skuter på Svalbard. Hoem mener terrenget er enkelt, og peker på at det eksempelvis ikke finnes trær man kan krasje i.

– Går foreløpig ikke ut over beredskapen

Avdelingsleder Aksel Bilicz sier at et omfattende apparat kan bli satt i gang når det oppstår skade et stykke unna Longyearbyen.

– Da brukes gjerne helikopteret til Sysselmannen for å bringe den skadde inn til sykehuset. Hvis det er behov for helsepersonell drar sykepleier og/eller lege med helikopteret.

Dersom den skadde trenger mer enn gips, blir vedkommende ofte sendt til Tromsø med ambulansefly.

– Foreløpig går ikke skuterskadene ut over beredskapen, men det er viktig å få begrenset antall skader, understreker avdelingsleder Aksel Bilicz.