Skal lage Senja for 60 millioner

Han skal bygge Senja kommune for vel 60 millioner kroner på to år. – Ikke dårlig finansiering, sier kommende prosjektleder Hogne Eidissen.

Målselvrådmann

På to år skal han lede sammenslåingen til Senja kommune for 60 millioner kroner, og styre unna mange skjær i sjøen.

Foto: Arild Moe / NRK

Han er allerede i gang med å lage Senja kommune, i hodet sitt. Men Hogne Eidissen er fram til 1. oktober rådmann i Målselv. Så blir han prosjektleder i Senja kommune til 1.1.2020. Fra den datoen blir han rådmann og flytter inn i rådhuset på Finnsnes.

Når han starter skal han i hvert fall ha én prosjektmedarbeider med seg i Kunnskapsparken på Finnsnes. Men han ønsker seg én til, og kan godt tenke seg Margrethe Hagerupsen som går av som Lenvik-rådmann til nyttår, forteller han.

– Ingen dårlig finansiering

Og han har bra økonomi å rutte med. Selv får han 1,1 millioner kroner i årslønn. Totalt stiller Kommunal- og moderniseringsdepartementet med 63,6 millioner kroner til prosessen med å slå sammen Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik:

Det er 41 millioner til å dekke nødvendige engangskostnader. Så er det 20,5 millioner kroner i reformstøtte, og så er det 2,1 millioner i det departementet kaller regionsenterstøtte.

– Det er ikke noe dårlig finansiering. Men vi får bruke dem med kløkt, sier Eidissen.

– Konkret til hva?

– Til å finansiere prosjektorganisasjonen fram til vi har Senja kommune. Og så må de brukes ute i kommunene til å frikjøpe de mange som skal bidra slik at vi får en veldig god start.

– Men når mange skal frikjøpes må det jo gå ut over den jobben de skal gjøre i kommunen de er ansatt i?

– Det håper jeg det ikke vil gjøre. Det er utrolig viktig at kommunene har den styrefarta som trengs fram mot 2020. Men at det blir mer å gjøre på en del, det blir det helt sikkert, sier Hogne Eidissen.

Fellesmøtet Senja

Det historiske møtet 23. juni da de fire kommunestyrene møttes. Nå skal mange av politikerne og kommuneansatte møtes i arbeidsgrupper.

Foto: Arild Moe / NRK

Prosjektgrupper skal blant annet jobbe med nytt kommunevåpen, økonomiplaner, eiendomsforvaltning og kartverk.

I styringsdokumentet står det blant annet:
«Senja kommune skal drives og utvikles med utgangspunkt i kommunenes nåværende unike natur- og kulturkvaliteter, tradisjoner, naturressurser, og utfordringer. Felles bo- og arbeidsmarked, felles knutepunkt for kommunikasjon, felles kulturarena og felles interesser i utvikling av sjømatnæringene gir et godt grunnlag for å bygge Senja kommune.
Med store avstander og mange bygdesamfunn, skal arbeidet med levende bygder og styrket lokaldemokrati ha høy prioritet.
Byggingen av Senja kommune skal være preget av likeverdighet og gjensidig tillit. Det skal utvises raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt.
»

Senja med kommunegrenser

Fra fire kommuner til én fra 2020.

Foto: NRK

Mulige skjær i sjøen

I styringsdokumentet er det listet opp en del mulige skjær i sjøen Hogne Eidissen må styre unna:

  • ansvarsfordeling
  • utydelig styring og ledelse
  • tap av nøkkelpersonell
  • manglende involvering
  • uenighet rundt lokalisering av arbeidsplasser
  • politiske omkamper
  • manglende leveringskapasitet hos leverandører
  • uklare forventninger til hver av de involverte kommunenes bidrag inn i prosjektet.

Senja kommune kommer til å ha vel 15.000 innbyggere fra starten, slik prognosene peker. Her er den foreløpig nettsida med informasjon om nykommunen Senja kommune – Senja – ny kommune fra 2020

Totalt er 121 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner. Dette gir 354 kommuner 1. januar 2020.