Skal ha bedt russiske sjøkapteiner gjøre seg godt kjent langs norskekysten

Russiske myndigheter skal ha oppfordret sjøfolk om å samle kunnskap om norskekysten. Bakgrunnen skal i følge FiskeribladetFiskaren være forberedelser til eventuell konflikt.

Vice-Admiral Kulakov

Russiske sjøfolk skal ha fått melding om å gjøre seg godt kjent langs norskekysten, slik at de kna brukes som kjentmenn på marinefartøyer i tilfelle konflikt. Her er 'Vice-Admiral Kulakov'

Foto: Paul Lewin

Avisa skal ha fått innsyn i en bekymringsmelding som en av kystverkets loser, Øistein Nilsen har sendt til ledelsen i Kystverket. Han og minst to andre loser skal ha fått informasjon fra sivile sjøkapteiner om at russiske sjøfolk blir oppfordret til å skaffe seg farledsbevis og samle informasjon om kysten.

I tilfelle konflikt

FiskeribaldetFiskaren skriver at russiske myndigheter skal ha oppfordret russiske kapteiner i norske rederi til å ta farledsbevis for å forberede seg til en eventuell konflikt eller krigssituasjon med Norge.

En russisk sjøkaptein skal ha fortalt at årsaken til ordren om å gjøre seg godt kjent var at de dermed kunne være loser eller kjentmenn på russiske militærfartøyer under en konflikt eller krigssituasjon.

Bekymringsmeldingen skal også være formidlet til Etterretningstjenesten.

Ingen grunn til å nekte

Farledsbevis utstedes av Kystverket, og direktør Kirsti Slotsvik sier de ikke kan nekte farledsbevis ut fra nasjonalitet.

– Men vi tror jo på hva som fortelles, sier hun til avisen.

Ingen i Etterretningstjenesten har så langt villet kommentere bekymringsmeldingen fra losen.