NRK Meny
Normal

Sjømat fra Norge når nye rekorder i utlandet

Norges sjømatråd eksporterte sjømat for over 70 milliarder kroner i 2015. Det er ny norsk rekord.

Skreifiske

Skreifiske er i gang. Her fra kaia i Kvaløyvågen mandag 04.01.2015.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Til tross for at det ble eksportert 58.000 tonn mindre sjømat i fjor enn tidligere, viser tallene fra Norges sjømatråd at Norge eksporterte fisk og annen havbruk for 74,5 milliarder kroner i 2015.

2,6 millioner tonn mat som ble sendt ut fra landegrensene våre i fjor, utgjorde 36 millioner måltider hver dag.

De største eksportmarkedene for Norge er Polen, Danmark og Frankrike. Likevel er det i USA, Spania og Nederland den norske fisken har den største økningen på over 30 prosent.

Eksporten i fjor var en økning på åtte prosent fra rekordåret 2014, men viser også at norsk sjømat er mer enn doblet i utlandet på ti år.

– I et år med handelshindringer i flere markeder og importstopp i Russland, ble resultatet bedre enn forventet. Ei svak krone i kombinasjon med god etterspørsel etter spesielt ferske produkter bidro til ny eksportrekord for norsk sjømat, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Norges sjømatråd.

Tall lagt fram i Tromsø.

Laks og torskefisk

Laks, torskefisk og ørret hadde en rekordstor eksportverdi for Norge i fjor. I 2015 lå kiloprisen på 42,87 kroner for fersk, hel laks. Til sammenligning var prisen 41 kroner i 2014, og 27,6 i 2012.

– Norge har aldri tidligere eksportert klippfisk og ferske torskefiskprodukter for så høye verdier som i 2015. Næringens økte kvalitetsfokus og målrettet markedsarbeid har ført til etterspørselsvekst for disse produktene, sier Martinussen.

Reker og skalldyr økte 50 prosent i fjor, og ga 1,5 milliarder kroner. Snøkrabben alene eksporterte for 183 millioner kroner, og spådommene tilsier at den skal bli like stor eksportvare som kongekrabbe i årene framover.

EU et viktig marked

Sjømateksporten til EU er for første gang på 50 milliarder kroner, etter en vekst på 17 prosent i 2015. EU tar imot 67 prosent av den totale sjømateksporten og er det desidert viktigste markedet for norsk sjømatnæring.Et annet viktig kjennetegn for norsk sjømateksport er at over 60 prosent er ferske produkter og at denne andelen øker.

– Veksten i EU og USA de senere år viser også betydningen av at myndigheter og næringen arbeider godt sammen for å oppnå god markedsadgang. Gode handelsavtaler blir helt avgjørende for å oppnå vekst i nye markeder i framtiden, sier Martinussen.