Normal

Sender rapporten videre til etterforskning

Et enstemmig kommunestyre vedtok at undersøkelsesrapporten av Skjervøy Fiskeriutvikling skal sendes videre til politiet.

Et enstemmig kommunestyre i Skjervøy vedtok å sende granskingsrapporten til videre etterforskning.

Rapporten handler om hva som skjedde med de 15 millionene som kommunen fikk da Nergård-konsernet trakk seg ut av kommunen i 2010.

Pengene skulle brukes til infrastrukturtiltak i fiskerisektoren, rekruttering og tiltak som hadde betydning for fiskeri- og havbruksnæringen.

Men så ble det reist tvil om forvaltningen av pengene. Etter at KomRev Nord undersøkte saken over flere måneder, mener kontrollutvalget i Skjervøy at rapporten skal oversendes til påtalemyndigheten for politietterforskning.

– Ikke vært med på lignende

I et ekstraordinært kommunestyremøte i Skjervøy onsdag ble det enstemmig vedtatt å følge innstillingen til kontrollutvalget. Det betyr at undersøkelsesrapporten fra KomRev Nord blir sendt videre til påtalemyndigheten for etterforskning.

– Det var som forventet, forteller leder av kontrollutvalget, Robert Hansen.

Han sier at han ikke har vært med på lignende møte i sin tid som politiker, og at det er vanskelig å si om politiet vil etterforske saken.

– Nå er det politiet som avgjør, men det er en såpass alvorlig sak at jeg tror at de vil se på den.

– En god diskusjon

Leif Peder Jørgensen fra Senterpartiet var setteordfører under møtet. Han tror politiet vil bestemme seg for å utføre etterforskning av saken.

Leif Peder Jørgensen, Skjervøy Senterparti

Leif Peder Jørgensen fra Senterpartiet.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Samtidig vil jeg presisere at jeg på ingen måte har forhåndsdømt noen i saken. Jeg synes det var et godt kommunestyremøte, og vi hadde en god og opplysende diskusjon, sier Jørgensen.

Han mener det viktigste de kan ta med seg videre fra denne saken er ryddighet og tydelighet.

– Ryddig informasjon til politikere og eiere er viktig for å bygge et godt politisk klima.

– Ser svært alvorlig på dette

Starten av møte ble brukt til å avklare hvem som er inhabil i saken, da flere av politikerne i Skjervøy har hatt flere hatter i denne saken. Blant annet ordfører Torgeir Johnsen og varaordfører Ingrid Lønhaug erklærte seg inhabile. Derfor ble det satt både setteordfører og settevaraordfører til møtet.

Leder av kontrollutvalget, Robert Hansen holdt så en orientering om hvilken innstilling utvalget kommer med i saken.

– Kommunestyret ser svært alvorlig på flere mulige lovbrudd. Vi anbefaler ordfører og rådmann om å sende rapporten til videre etterforskning, sier Hansen.

Se innstillingen fra kontrollutvalget her:

Leder av kontrollutvalget, Robert Hansen orienterer i ekstraordinært kommunestyremøte i Skjervøy.

– Trenger sårt politisk husfred

Før leder av kontrollutvalget, Robert Hansen gikk ned fra podiet kom han med en oppfordring til tiden videre.

– Jeg ber om at man skiller sak og person. Vi trenger sårt politisk husfred i denne kommunen. Neste periode bør bestå av samarbeid på tvers av partigrensene for å få løst de mange oppgavene kommunen står overfor.

Han mener det samarbeidet må foregå med gode debatter i et demokratisk spill og med full åpenhet.

Her kan du se hele kommunestyremøtet i Skjervøy:

Se hele kommunestyremøtet fra Skjervøy.