Hopp til innhold

– Det er den verste saken som har rammet øykommunen

Politiet må granske disponeringen av penger i Skjervøy Fiskeriutvikling, mener tidligere ordfører i Skjervøy og Høyre-politiker, Aksel Jørgensen.

Skjervøy Rådhus

Det kan bli amper stemning i kommunestyret på Skjervøy Rådhus onsdag. NRK sender direkte fra møtet.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Onsdag skal kommunestyret avgjøre om påtalemyndigheten skal få oversendt rapporten fra KomRev Nord.

Den handler om hva som skjedde med de 15 millionene som kommunen fikk da Nergård-konsernet trakk seg ut av kommunen i 2010.

Pengene skulle brukes til infrastrukturtiltak i fiskerisektoren, rekruttering og tiltak som hadde betydning for fiskeri- og havbruksnæringen.

Men så ble det reist tvil om forvaltningen av midlene. Etter at KomRev Nord undersøkte saken over flere måneder, mener Kontrollutvalget i Skjervøy at rapporten skal oversendes til påtalemyndigheten for politietterforskning.

Aksel Jørgensen

Tidligere ordfører som venstrepolitiker i Skjervøy, nå Høyre-politiker og avtroppende i kommunestyret, Aksel Jørgensen.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Ikke fått innsyn

– Det er alvorlig, og det har det vært hele tiden fordi man har holdt det hemmelig. Man har opprettet selskap som er helt naturlig, men så har man valgt inn personer fra sine egne kretser. En stor del er i familie med hverandre, sier tidligere ordfører og Høyre-politiker Aksel Jørgensen.

Han mener det er den verste saken som har rammet øykommunen i Nord-Troms, og at det er problematisk at politikerne i kommunestyret ikke har fått innsyn i saken.

– Det har blitt avvist hele tiden med begrunnelse i aksjeloven. Og det er å tolke loven som å tolke bibelen, fordi en som har et aksjeselskap og som har valgt et styre, som nekter å fortelle hva de driver med, vil bli avsatt med en gang. Selvfølgelig skal eieren vite hva som foregår i selskapet de eier hundre prosent, sier Jørgensen.

Mulige lovbrudd

Det var styret i Skjervøy Fiskeriutvikling som delte ut pengene som kommunen fikk av Nergård. Roy Waage fra Kystpartiet var første styreleder inntil han gikk av som ordfører for fire år siden.

I Rapporten fra KomRev Nord pekes det på mulig lovbrudd i selskapet Årvikbruket Eiendom på Arnøya, samtidig som det etterlyses hva 3,1 millioner kroner er brukt til.

Når det gjelder utbetalingene fra Skjervøy Fiskeriutvikling innrømmer Waage at kontrollen med hva pengene har gått til, skulle vært bedre.

– Men rapporten slår fast at vi ikke har fattet noen ulovlige vedtak. Vi har fulgt aksjelovens bestemmelser i all hovedsak, men jeg tar til etterretning at Kontrollutvalget har gjort et vedtak der de ønsker å få nærmere svar på de spørsmål som man ikke mener å ha fått fullt ut svar på, sier Waage.

Roy Waage

Kystparti-politiker, tidligere ordfører og første styreleder i Skjervøy Fiskeriutvikling, Roy Waage.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Sterk kritikk mot Waage

Jørgensen tar ikke stilling til om noen skal straffes eller ikke. Det får eventuelt politiet eller rettsapparatet avgjøre, sier han. Men foran sitt siste kommunestyremøte onsdag finner han behov for å si sin mening om hvordan kommunen har vært styrt under Roy Waage, og som Jørgensen mener har ført til at saken er blitt gransket.

– Det er ganske utrolig at i demokratiet Norge, så går det an å bli diktator i dag, men betingelsen for det er jo at man har medspillere. Han var enerådende i alt som har skjedd, han har bestemt og plukket ut personer som skulle være med, så hvis det er noen som er skyldig, så må det være han.

Slik svarer Roy Waage på den sterke kritikken:

– Jeg har prøvd å lytte så godt jeg kan til folk og de jeg har hatt på lag i både formannskap og kommunestyre. At Jørgensen gir en slik karakteristikk, forteller ganske mye om han, og aller mest om hvordan han karakteriserer mine samarbeidspartnere, sier Waage.

– Det er selvstendig politikere som har hatt sine meninger, og jeg kan ikke tenke meg å gi dem en slik karakteristikk, at dem hadde underlagt meg i all den tid jeg var ordfører og også hadde andre verv.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Hovedtillitsvalgt og sykepleier Eva J. Ytrehauge, operasjonssykepleier Anette Liberg og kreftsykepleier Marte Lebesby ved dagkirurgien på Klinikk Alta, frykter styret i Finnmarkssykehuset ikke skjønner konsekvensen av å legge ned tilbudet.

Høyre: Vil at sykehusleger skal kombinere jobber

Hans Ragnar Mathisen

Hans Ragnar (78) feiret Tromsø-samenes store dag

Mange hundre turister går daglig opp sherpatrappa til Reinebringen i Lofoten.

Aukande besøkstal: – Allemannsretten er på nokre måtar under press