Normal

Se kjempebreen gli ut i sjøen

Unike satellittbilder viser hvordan Europas største isbre beveger seg ut i sjøen med rekordfart.

Surge Austfonna

Austfonna har skutt fart ut i Barentshavet de siste årene. Nå har Norsk Polarinstitutt filmet fremstøtet.

Foto: © MacDonald, Dettwiler and Associates. / Norsk Polarinstitutt

– En dag kom vi tilbake til leiren etter å ha kartlagt den store isbreen med en radar. Da oppdaget vi at vi hadde kjørt over flere sprekker i breen uten at vi hadde merket det. Det var veldig overraskende, siden vi var så langt inne på breen, forteller Thorben Dunse, forsker ved Universitetet i Oslo til nettsidene til Norsk Polarinstitutt.

Han har vært del av et forskerteam som de siste årene har jobbet på Austfonna, Europas største isbre.

Etter det overraskende funnet, begynte de å se på isbreens utvikling, ved hjelp av GPS og satellittbilder.

Det viset seg at isbreen beveger seg ut i Barentshavet med ti ganger høyere hastighet enn tidligere.

Se satellittbilder som viser breens fremstøt fra 2010 til i dag:

– Aldri så stort omfang

Fenomenet kalles surge, eller framstøt. En fremstøtbre er en bre som trekker seg langsomt tilbake, for så plutselig å skyte voldsom fart og skli mange kilometer fram over få år. Dette fenomenet forekommer gjerne med flere tiårs mellomrom, og skjer som oftest på Svalbard eller i Arktis.

– Siden 2004 har vi sett at innsiden av fonna har blitt mellom fem og ti meter tykkere, mens kantene har blitt mellom ti og 30 meter tynnere og har trukket seg flere hundre meter tilbake. Dette er et vanlig mønster for fremstøtbreer, men vi har aldri sett dette skje i et slikt omfang før, sier forsker Geir Moholdt ved Norsk Polarinstitutt i en artikkel først publisert på NP sine hjemmesider.

Fremstøtet er ikke et resultat av klimaforandringer. Det er heller et resultat av at isbreens fremste del fryser fast i underlaget, so følge av det kalde klimaet på Svalbard. Når dette skjer, vil den normale brebevegelsen bli hemmet. Snø og is hoper seg derfor opp på de høyere deler av breen, og dette gir et ekstra trykk som setter i gang trykksmelting av isen under breen, og som gir et fremstøt.

Stagnerer litt

Austfonna dekker store deler av øya Nordaustlandet på Svalbard, og ifølge forskerne tok breen av i 2012.

Farta på fremstøtet har gått litt ned den siste tiden. Jack Kohler fra Norsk Polarinstitutt overvåker nå utviklingen på Austfonna.

– Vi ser at breen vokser utover om vinteren. Om sommeren stagnerer den, og noen steder går den tilbake, sier han til instituttets nettsider.

Om breen vil forsette å gli utover, om utviklingen vil stoppe, eller o den vil gli tilbake for et nytt fremstøt gjenstår å se.

Austfonna

Austfonna er den største isbreen i Europa, og utgjør den østre halvdelen av øya Nordaustlandet.

Foto: Sylvi Inez Liljegren/NRK