Normal

Roser kommunen for åpenhet om svikt i barnevernet

Fredag presenterte Tromsø kommune funnene i en arbeidsmiljøundersøkelse offentlig. – Jeg håper det gjenspeiler hvor alvorlig kommunen tar de negative resultatene.

Veronika Løveng-Hansen

Fredag presenterte Tromsø kommune den nyeste arbeidsmiljøundersøkelsen i barnevernstjenesten offentlig. – At de gikk såpass bredt ut håper jeg gjenspeiler hvor alvorlig de tar funnene, sier Veronika Løveng-Hansen i Landsforeninga for barnevernsbarn.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Fredag ble det klart at en arbeidsmiljøundersøkelse ved barneverntjenesten i Tromsø viser store utfordringer i tjenesten, blant annet innen arbeidsmiljø.

Kommunen presenterte medarbeiderundersøkelsen på en pressekonferanse, og det er trolig første gang kommunen har gått ut med en slik undersøkelse på denne måten. Det roser Veronika Løveng-Hansen i Landsforeningen for barnevernsbarn kommunen for.

– Jeg håper det gjenspeiler hvor alvorlig kommunen tar resultatene. Det er gledelig at funnene kommer fram i offentligheten. Det er positivt at de ansatte blir hørt i saken, og at kommunen setter i gang tiltak for å gjøre noe med arbeidsmiljøet, sier hun, som er nestleder i foreninga.

Det var Landsforeningen for barnevernsbarn som i utgangspunktet varslet om mulig kritikkverdige forhold i barnevernet i Tromsø. I november sendte foreninga en bekymringsmelding om forholdene til byrådet.

– Et godt arbeidsmiljø blant de ansatte vil også gagne de barna og familiene som trenger hjelp fra barnevernstjenesten i Tromsø, sier Løveng-Hansen.

Håper på ny epoke i barnevernet

Arbeidsmiljøundersøkelsen viser blant annet at barneverntjenesten har store utfordringer innen ledelse og organisering, og at ledelsen er utydelig og ikke følger opp beslutninger.

Det er mangel på tillit nedover i organisasjonen. Ifølge de ansatte snakkes det mye bak lukkede dører, og det er utbredt med klikker.

– Vi har gått ut med undersøkelsen fordi har vært veldig mye søkelys på barneverntjenesten over tid. Derfor har vi funnet det riktig å være så transparente som mulig – vi er avhengig av at folk der ute har tillit til tjenesten, forklarte kommunaldirektør Kari Henriksen etter pressekonferansen.

Løveng-Hansen håper at åpenheten rundt undersøkelsen skaper tillit til tjenesten.

– Og at de skal jobbe knallhardt for å få mer tillit. Jeg håper også dette er starten på en ny epoke i barneverntjenesten i Tromsø, der vi viser at vi har en åpen organisasjon, sier hun.

Nye takter fra mandag av

Allerede til mandag går barneverntjenesten i gang med flere tiltak for å bedre situasjonen. Frem til 1. juni skal tjenesten, sammen med hovedvernombudet i kommunen, jobbe fram en plan om hva som må gjøres framover og hvordan barnevernet i Tromsø skal se ut i fremtida.

Løveng-Hansen tror det er begrenset hva kommunen får til på bare én måned.

– En av problemstillingene har jo vært tillit til ledelsen, og det tar tid å skape både det og gode arbeidsvilkår for de ansatte. Vi får ha litt tålmodighet med dem, men vi i Landsforeningen for barnevernsbarn skal i alle fall følge med på at de tar de nødvendige grepene.