Fylkesmannen: – Barnevernet sviktet i halvparten av sakene

Barneverntjenesten i Tromsø har brutt barnevernloven ved flere tilfeller, viser fersk rapport.

Barneverntjenesten i Tromsø har brutt barnevernloven ved flere tilfeller, viser fersk rapport.

Foto/redigering: Eskil Mehren/NRK.

Etter at NRK i vinter har satt søkelyset på Tromsø barneverntjeneste, valgte Fylkesmannen i Troms å starte en grundigere undersøkelse av tjenesten.

Fredag formiddag ble alle ansatte i barneverntjenesten orientert om Fylkesmannens funn.

Av 40 tilfeldige saker i tidsrommet fra juli til desember i 2015, viser det seg at barnevernet ikke hadde gjort jobben skikkelig i 19 av sakene.

Blant annet mener Fylkesmannen at kommunen ikke har dokumentert at det er gjort forsvarlige barnevernundersøkelser i alle saker. De mener også at barnevernet ikke har gitt barn hjelpetiltak innen rimelig tid, i tilfeller der de har konkludert med at tiltak er nødvendig.

– Kommunen må rette opp feilene

Hilde Bremnes, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Troms

– Dette er alvorlige lovbrudd, sier Hilde Bremnes hos Fylkesmannen

Foto: Kristine Østvold / NRK

– Dette er alvorlige lovbrudd fordi det går direkte på utsatte barn sitt rettsvern, sier oppvekts -og utdanningsdirektør Hilde Bremnes hos Fylkesmannen.

– Hva bør Tromsø kommune gjøre?

– Kommunen vet nå hva vi har funnet. De sier at de tar dette alvorlig og skal rette opp i det som er feil. Vi mener også at det er viktig, sier Bremnes.

Trist, men ikke overrasket

Kilder i barnevernet NRK har snakket med forteller at de synes resultatet i rapporten er trist, men at det ikke er overraskende. Tidligere har en rekke kilder fortalt NRK at lovbrudd skjer hele tida i Tromsø barneverntjeneste.

Et arbeidsmiljøproblem

– En alvorlig systemsvikt i barneverntjenesten er ikke en trussel bare mot barn og familiene som skal hjelpes og beskyttes. Det er også en trussel mot de ansatte i tjenesten, sier hovedverneombudet i Tromsø kommune, Håvard Sandberg.

– Hvis det er slik at saksbehandlerne mer eller mindre blir oppfordret til å bryte barnevernloven for å pynte på en dårlig statistikk, gjør det noe med de ansatte i tjenesten. Det vil i neste omgang gå ut over kvaliteten på jobben og dermed også de svakeste, nemlig barna og familiene, sier Sandberg.

Håpet på et annet resultat

Den øverst administrative leder for Tromsø barneverntjeneste er kommunaldirektør Kari Henriksen.

Kommunaldirektør Kari Hanriksen

Kari Henriksen er kommunaldirektør for utdanning i Tromsø kommune.

Foto: Tromsø kommune

Hun sier til NRK at det ikke var dette resultatet av fylkesmannens gransking de hadde håpet på.

En svart dag

– Dette har vært en svart dag, både for barneverntjenesten og for Tromsø kommune, sier kommunaldirektøren.

Da NRK i november 2015 satte søkelyset på barneverntjenesten uttalte du at du hadde full tillit til barnevernet. Hva tenker du i dag?

– Jeg må som øverste administrative leder ta mitt ansvar for det som har skjedd i barnevernet. Nå er vi nødt til å få tjenesten opp og gå. Målet vårt er gi barna og familiene den hjelpen de skal ha. I disse dager beslutter vi hvilket eksternt firma som skal leies inn for å bistå oss i arbeidsmiljøundersøkelsen som vi ønsker å gjennomføre.