NRK Meny
Normal

Prøver å finne ut hvorfor denne fisken er så giftig

Hvorfor har røyene i Ellasjøen på Bjørnøya 300 ganger mer miljøgifter i kroppen enn fisk andre steder? Det prøver forskerne å finne svar på.

Røye fra Ellasjøen

Guttorm Christensen, Akvaplan-niva, med ei stor røye. Fisken er så full av miljøgifter at den er uegnet som menneskemat.

Foto: Jenny Bytingsvik

– Nivåene av miljøgifter er faktisk mer enn 300 ganger høyere enn for eksempel i enkelt innsjøer i Nord-Sverige. Det er også gjort målinger i vann på Grønland som viser at Ellasjøen er eksepsjonell, sier Jenny Bytingsvik, forsker ved Akvaplan-niva i en pressemelding fra Framsenteret.

Hun er en av flere forskere som har besøkt Ellasjøen på Bjørnøya flere ganger de siste årene for å forske på røyen som lever der.

laboratorium ved Ellasjøen påp Bjørnøya

Dette er et feltlaboratorium i Arktis, ved Ellasjøen på Bjørnøya. Her arbeider fire forskere i opptil tre uker i slengen.

Foto: Jenny Bytingsvik.

Fant PCB

Det var på nittitallet de skyhøye nivåene av miljøgifter ble oppdaget i fisken. Dette til tross for at Ellasjøen ligger på Bjørnøya, en isolert ishavsøy, uten lokal forurensning.

Blant miljøgiftene forskerne har funnet i røya er PCB, til tross for at det nå er 35 år siden stoffet ble forbudt.

– Selv om nivåene etter reguleringen viser en nedadgående trend i miljøet så er dette fortsatt den dominerende miljøgiftgruppen i prøver fra arktisk dyreliv. Dette skyldes at stoffene er veldig stabile, altså lite nedbrytbare i miljøet, og at det har vært omfattende bruk og utslipp på global skala, sier Eldbjørg Heimstad, forskningsdirektør ved NILU.

Hun leder Framsenterets forskningssamarbeid på effekter av miljøgifter i nordområdene.

Mer giftig enn på resten av øya

undersøker røye med miljøgifter

Feltarbeid: Anita Evenset, Akvaplan-niva, i ferd med å ta prøver fra eggstokkene på arktisk røye.

Foto: Jenny Bytingsvik

Røya i Ellasjøen er også mye mer giftig enn fisk i andre vann på Bjørnøya. Forskerne har prøvd å finne ut hvorfor det er slik.

– Det skyldes en kombinasjon av flere ting. Det er et fuglefjell like ved Ellasjøen. Det at fuglen finner mat i det marine miljø kombinert med at de bruker Ellasjøen som oppholdssted medfører biologisk transport, via fugleavføring, tap av fjær, og fuglekadavre, av miljøgifter fra det marine miljø til innsjøen, forklarer Jenny Bytingsvik.

Tilsvarende fugleliv finnes ikke ved noen av de andre innsjøene på Bjørnøya, og geografiske forhold påvirker også hvor mye miljøgifter som samler seg i innsjøen.

Nå jobber forskerne med å finne ut hvordan miljøgiftene påvirker forplantningsevnen til fisken.

– Røya er eksponert for høye nivåer av miljøgifter fra befruktningen. Nivået i eggene er høyere enn i muskel. Påvirker det utviklinga av røya fra de tidlige livsstadier? Det er for tidlig å konkludere, og vi ønsker å fortsette overvåkninga av Ellasjøen, sier Bytingsvik.

innkubering av røyeegg

Innkubering av befruktede egg ved Laksvatn på Bjørnøya.

Foto: Jenny Bytingsvik