Oppdrettsrøye av god kvalitet

På et halvt år har yngelen i Fyresvatn vokst fra rundt 100 gram til bortimot en kilo.

Ingebjørg og Jonny Aketun

Her er Ingebjørg og Jonny Aketun ved en av merdene på Fyresvatn.

Foto: Børre Karterudseter / NRK

Det gir det nyetablerte selskapet Telemarkrøye gode muligheter. Røyeoppdrett i ferskvann er noe nytt.

– Jeg har god erfaring med oppdrett i sjøvann, men har tro på at oppdrett i store innlandssjøer er mulig, sier Mads Dorenfeldt Jensen.

Han er daglig leder i firmaet selskapet Telemarkrøye AS.

Les også:

Stamfisk fra Fyresvatn

Smolt i et av karene i settefiskanlegget på Molandsmoen.

Smolt i et av karene i settefiskanlegget på Molandsmoen.

Foto: Børre Karterudseter / NRK

Det blir samla rogn fra stamfisk i Fyresvatn og smolten vokser i tankanlegg på land før de settes ut i merdene.

– Hvis fisken skulle rømme fra merdene, så er det fisk fra stammen i vannet her. Dermed får vi ikke inn noe nytt genetisk materiale, sier Dorenfeldt Jensen.

Han forteller at røya også er svært motstandsdyktig mot sykdommer.

– Og her har vi gode erfaringer fra lignende oppdrett i Sverige.

Fersk på markedet

Telemarksrøye kunne begynt slaktinga allerede nå, men venter til slutten av februar og mars. Da står slakteriet ferdig og fisken kan sendes fersk og iset ut i markedet. Det blir hverken vakuumpakking eller frysing.

– Vi vil ikke investere i dyrt utstyr. Fisken vil i første omgang gå ut sløyd på is til salgsstedene, sier han.

Nå fanger de mer fisk fra Fyresvatn i garn for å få frem mer rogn til utvikling av smolt.

– Dette er en krevende jobb. Vi er optimister og tror at dette blir en god virksomhet framover, sier Dorenfeldt Jensen.