Politiet: – Vi er på ingen måte ute etter å ta skuterfolket

Politiet beskyldes for heksejakt på snøskuterførere, men lovens lange arm mener å ha gode grunner for å fokusere på ulovlig kjøring.

Snøskuter

Skuterdebatten engasjerer mange av våre lesere. Dette er tatt av skuterklubben Sons of Svalbard, og brukes her som et illustrasjonsbilde.

Foto: Stig Roar Hegvik

Snøskuterkjøring

Politimester Ole B. Sæverud (nærmest) og politioverbetjent Rolf Olav Sollied presenterte politiets tall for skutertrafikken.

Foto: Petter Strøm / NRK

Onsdag presenterte politiet i Troms sine resultater etter en skuterkontroll som ble gjort med helikopter i Troms like før påske. Resultatene skuffer politimester Ole B. Sæverud, som blant annet viste til en hendelse som fort kunne endt med at en ung skuterfører mistet livet.

Debatten på NRK Troms sine nettsider lot seg ikke vente på etter at vi publiserte nettsaken. Noen av våre lesere hevder at politiet driver en heksejakt på skuterfolket. Det avkrefter politimesteren.

– Vi er ute etter å ta alle som begår straffbare handlinger. Det er et av våre viktigste samfunnsoppdrag, sier Sæverud.

Vil beskytte dyrelivet

Under onsdagens pressekonferanse forklarte politioverbetjent Rolf Olav Sollied en av årsakene til at det er viktig å kontrollere ulovlig skuterkjøring.

– Sikkerheten i fjellet er én ting, men dette handler også om å ta vare på naturen. Ulovlig kjøring om vinteren skaper unødig stress for fuglene, som har dårlige vilkår om vinteren, som for eksempel sliter med å finne mat. I tillegg skaper det utfordringer for reinen. De kalver på våren, og både i forkant og i etterkant trenger simla fred og ro, sier Sollied.

Politiet og NVE har tidligere uttalt at skuterførere tar større sjanser i fjellet enn skifolket.

– Vi er vel ikke så overrasket over reaksjonene som kommer i kjølvannet av onsdagens presentasjon. Det er vanskelig å få forståelse for farene med slik kjøring, og med de konsekvenser slik utstrakt kjøring har for dyrelivet. Det er jo nettopp derfor vi går ut å advarer slik vi gjør, og at vi nå vurderer å stramme til straffenivået og øke kontrollaktiviteten, sier politimester Sæverud.

Politimester i Troms, Ole B. Sæverud, sier at de vurderer flere tiltak for å få ned antall lovbrudd blant skuterførere.

Politimester i Troms, Ole B. Sæverud, sier at de vurderer flere tiltak for å få ned antall lovbrudd blant skuterførere.

– Ville ikke reagert dersom det var skikjørere

På Facebook-sidene til NRK Troms er det flere som hevder at politiet ikke ville reagert på eksemplene de viste til på onsdagens pressekonferanse, dersom det var skikjørere som hadde kjørt i disse områdene.

Ser aldri slike oppslag når skikjørere har vært på tur og må reddes av snøscootere!

NRK-leser på Facebook

– Vi har ved flere anledninger også advart mot uvettig ferdsel i rasfarlig område med ski, og har vært tydelig både i media og i andre fora om nødvendigheten av å ta forholdsregler når man ferdes i slikt terreng. Den store forskjellen er imidlertid at denne snøscooterkjøringen er straffbar, mens det er lovlig å gå på ski. Bøter er med andre ord ikke noe alternativ for skiløpere.

Men ikke alle mener politiets arbeid i fjellet er unødvendig. Flere av våre lesere synes politiets arbeid mot skuterfolket er viktig.

Jeg har ett godt råd, et dyrkjøpt godt råd som jeg håper noen vil høre på: Hold deg til skuterløypene! De er opprettet i trygge soner slik at vi kan dra på fjellet og komme hele hjem også. Politimesteren prøver ikke å plage oss, men han bryr seg faktisk om oss.

NRK-leser på Facebook