NRK Meny
Normal

Politiet vil finne ut hvorfor noen begår kriminalitet

Troms politidistrikt bygger nå opp en egen avdeling som skal drive med både etterretning og forebygging av kriminelle handlinger. Målet er færre straffesaker.

Laster kart, vennligst vent...

Fra 1. juni blir Troms et eget politidistrikt. Gratangen legges til Nordland politidistrikt.

Politiet i Troms ønsker å prøve en litt ny inngang for å bekjempe blant annet narkotikakriminalitet. Avdelinga får i første omgang rundt 15 personer med ulik bakgrunn. Kamp mot narkotika blir et viktig område, men også andre typer kriminalitet som eksempelvis familievold, kriminalitet på nett og andre straffesaker.

Politimester Ole B. Sæverud sier de gjør dette for å forstå mer av hvorfor folk begår kriminalitet:

Ole b sæverud og nye troms politidistrikt

Politimester i Troms, Ole B. Sæverud.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Tradisjonelt sett har etterretning vært særlig knyttet til narkotikakriminalitet, og spørsmålene har vært: Hvem selger narkotika, hvor mye selger de, hvor selges narkotika og så videre. Vi har hatt et ønske om å være på rett tid og rett sted for å ta de riktige personene for omsetning av narkotika. Ved å legge forebygging og etterretning sammen i en seksjon har vi som mål å stille spørsmål som: Hvorfor selger de narkotika? For hvis vi skal forebygge kriminalitet, må vi forstå hvorfor man begår kriminalitet, sier Sæverud.

Samarbeider med flere

Den nye gruppa som skal drive med etterretning og forebygging vil bruke informasjonen de samler inn i et samarbeid med mange andre etater.

– Informasjonen vi finner ut av kan vi gi tilbake til kommunene gjennom politirådet og si: Se her hva vi har funnet ut om hva som ligger bak årsaken til eksempelvis narkotikakriminalitet. Sammen med lokalsamfunn, skoler, helsesøstre, barnevern med flere kan vi i politiet finne ut mer om årsaken til narkotikakriminalitet, og dermed kan vi få færre slike saker å etterforske, sier Sæverud.

Ny organisering av politiet

Fra 1. juni er politidistriktene omorganisert for å tilpasse seg nærpolitireformen som Stortinget har vedtatt. Antall politidistrikt reduseres fra 27 til 12. Målet med politireformen er å sikre tilstedeværelse av lokalt nærpoliti, samt at etaten skal rustes til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. I Troms blir det fem geografiske driftsenheter, med om lag 13 tjenestesteder. Troms, utenom Gratangen blir ett politidistrikt.

Og det er i forbindelse med omorganiseringen at politidistriktet i Troms oppretter en egen avdeling som både skal drive med etterretning og forebygging av kriminalitet.

– På den måten lager vi en struktur de vi kan hjelpe kommunene våre med de utfordringene de har, og kanskje kan vi stille med verktøykasse med løsningsmuligheter som gjør at vi klarer å skape bedre lokalsamfunn. Vi har politiråd i alle kommuner, men der må vi øke aktiviteten. Vi kommer også til å stille større krav til kommunene i forhold til det som handler om samfunnssikkerhet og forebygging av kriminalitet. Men vi venter også at kommunene stiller større krav til oss, sier Ole B. Sæverud som er entusiastisk i forhold til den nye satsingen.