Her er endringene politimesteren vil ha i fylket

Politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt la mandag fram sine forslag til ny organisering av politidistriktet. De nye hovedsetene skal være i Tromsø, Harstad, Sørkjosen og Finnsnes.

Ole B. Sæverud

Ole B. Sæverud under framleggelsen på politihuset i Tromsø.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Politidistriktene i Norge er i gang med arbeidet med å tilpasse seg nærpolitireformen som Stortinget har vedtatt. Det er den største reformen for politiet, og målet er å ha likere tjenester og å være mer profesjonell.

– Det rasjonale samfunnet endrer seg, og vi må også endre oss i takt med det. Vi er samfunnets tjenere, og når samfunnet endrer seg må vi også gjøre det, sier politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt.

Mandag la han fram sine forslag til hvordan organiseringen av det nye politidistriktet skal være når det trer i kraft 31. mai 2017.

– Mitt oppdrag er å skape så godt grunnlag som mulig for å levere så gode tjenester som mulig for alle innbyggere i Troms. Helheten er vel så viktig som enkeltdeler, og det er viktig å være klar over når man ser valgene vi har gjort, sier Sæverud.

Nye Troms politidistrikt

Dette er det nye forslaget til politimesteren. Med denne ordningen har Politiet 90,5 prosent dekning. Minstekravet fra Regjeringen er 90 prosent.

Foto: Troms politidistrikt

Nye klare mål for distriktet

De forslagene som etter høring skal sendes til politidirektoratet innen 1. desember, skal oppfylle kravene til responstid. Det betyr at alle skal ha maks 45 minutter til nærmeste tjenestested.

Målet til Sæverud er også at politidistriktet skal være flink til å starte etterforskning så fort som mulig, jobbe systematisk med forebygging, ha en forsvarlig reiseavstand til publikum, og å ha politifolk som er på jobb hele døgnet. De skal også ha politiråd i alle kommuner, og levere på kvalitet.

– Det folkerike grenseområdet mellom Troms og Nordland blir ei utfordring i den nye politiorganiseringa, derfor har politiet i Troms inngått en intensjonsavtale med Nordland om beredskapssamarbeid, sier Sæverud.

Fire hovedseter

Dagens organisering består av fire vaktregioner/geografiske driftsenheter, og det er det også i Sæveruds forslag til politidistrikt.

De nye foreslåtte er Tromsø, Harstad, Sørkjosen og Finnsnes.

Deretter foreslår politimesteren åtte tjenestesteder i fylket, og disse er Harstad, Hamnvik, Finnsnes, Setermoen, Storsteinnes, Tromsø, Skibotn og Sørkjosen.

Salangen blir en del av Midt-regionen, som har hovedsete på Finnsnes. I denne regionen finnes det i tillegg tre tjenestesteder; Hamnvik, Setermoen og Storsteinnes.

Lensmannskontoret på Skjervøy legges ned og kontoret på Storslett flyttes til Sørkjosen.
Kontoret i Målselv flyttes til Storsteinnes og i sørfylket opprettes et nytt kontor i Hamnvik.

Også Balsfjord, Bardu, Lyngen og Nordreisa og Kvænangen legges ned, og flyttes til et nytt tjenestested.

Begrunnelsen er at minst 90 prosent av befolkningen skal ha mindre en 45 minutter kjøretid til nærmeste lensmannskontor.

– Vi har gjort mange vurderinger for å komme fram til et kart, og vi mener nå vi har det beste resultatet.