PCI-analysen klar på tirsdag

Risikoanalysen om mulige konsekvenser av å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø, skal presenteres for fagfolkene tirsdag.

PCI

PCI-forberedelser ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Foto: HANS LUDVIG ANDREASSEN / NRK

Under forrige styremøte i Helse Nord i oktober, ble det vedtatt å oppnevne en ekstern faggruppe som skulle foreta en analyse av fordeler og ulemper ved å opprette et PCI-tilbud, utblokking av tette blodårer, ved Nordlandssykehuset i Bodø.

I dag er det kun UNN som gjør PCI i Helse Nord.

Nå, en måned senere, er gruppen klar til å konkludere, sier leder Andreas Moan.

– Premissene for vår analyse er at vi er hundre prosent uavhengige. Vi har blitt bedt om å se på konsekvenser for befolkningen på Helgeland og i Finnmark dersom man oppretter et PCI-tilbud i Bodø, og konsekvenser av å opprette henholdsvis et dagtilbud eller døgntilbud, sier Moan.

Opprinnelig foreslo Helse Nord-ledelsen å opprette et dagtilbud ved Nordlandssykehuset, men i styremøtet i oktober ble det bestemt at risikoanalysen også skulle omhandle konsekvenser av et døgnåpent PCI-senter.

Helt naturlig, mener Moan.

– Det er logisk å vurdere konsekvenser av både dag- og døgntilbud. Tre andre steder i landet er det opprettet PCI-senter ved små sykehus, og alle startet med et dagtilbud.

Har møtt fagfolkene

Moan er til daglig prosjektdirektør i Helse Sør-Øst. Med seg i gruppen har han to erfarne kardiologer fra Stavanger Universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus.

I løpet av den siste måneden har risikoanalyse-gruppen møtt fagfolk fra Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset. Fagfolkene har fått lagt frem sine argumenter i saken, og i tillegg har gruppen hentet inn annen relevant informasjon.

– Vi legger opp til en faglig prosess, og har fått fri tilgang til alle tall og data som miljøene sitter på.

Samtidig registrerer Moan at debatten om PCI-senter styres både av fakta og følelser.

– Når man leser styresaken Helse Nord-direktøren la frem i oktober, ser man at argumentene hans for et PCI-senter i Bodø ikke baserer seg på tall. Derimot argumenterer ham med et likeverdig tilbud, tilgjengelighet og opplevd trygghet for pasientene. Han vektlegger andre ting enn fagfolkene gjør, sier Moan.

Ønsker åpenhet

Gruppen har registrert at det er steile fronter mellom fagmiljøene i Bodø og Tromsø i denne saken. Uenigheter har ført til at saken har blitt utsatt fire ganger i Helse Nords styremøter.

– Begge steder har sterke og kloke fagfolk som argumenterer godt for sine syn. Men miljøene har mistro til hverandre, og for å få til en god prosess, trengs det full åpenhet.

– Kunne Helse Nord gjort noe annerledes i denne prosessen, med tanke på hvor steile frontene har blitt?

– Jeg pleier å si at den eneste eksakte vitenskapen, er etterpåklokskapen. Uansett er min erfaring at man ikke kan få nok åpenhet i slike saker, sier Moan.

Sålangt har det bare vært tilbud om PCI-behandlig i Tromsø i Nord-Norge. Nå skal endelig Bodø få behandlingen, men ikke før i 2019.