På hver sin barrikade på Senja

To tidligere arbeiderpartiordførere i lille Berg kommune på Senja fronter ja og nei-fløyene foran folkemøter og politisk avgjørelse om kommunesammenslåing de neste ukene.

To AP-ordførere

Ex-ordførere for Arbeiderpartiet på hver sin barrikade om Senja-kommune; Trond Abelsen og Jan Harald Jansen.

Foto: Arild Moe / NRK

Med ei etterlengta lav vintersol inn gjennom vinduet på Skaland står Trond Abelsen med en bunke underskriftslister i handa. De har vel 300 navn.

Den tidligere arbeiderpartiordføreren, nå grafittverkdirektøren, har gått i bresjen for en aksjon som krever respekt for folkeavstemninga i fjor vår der 71 prosent i Berg sa nei til kommunesammenslåing.

Neste uke er det folkemøter både i denne og nabokommunen Torsken om de to skal følge Tranøy og Lenvik som allerede er enige om å danne Senja kommune. Abelsen er fornøyd med vel 300 underskrifter av rundt 750 stemmeberettigete i kommunen:

– Det viser at vi har fått flere underskrifter enn de som gikk mot sammenslåing i folkeavstemninga. Vi krever respekt for ei klar folkemening, sier Abelsen til NRK.

Ett av flere innspill

– Underskriftslistene er ett av flere innspill vi må ta hensyn til, sier Jan Harald Jansen.

Han er leder av Berg arbeiderparti, gruppeleder i kommunestyret, bor i Senjahopen og har altså også vært ordfører i kommunen.

Jansen viser til at ungdommene i kommunen har hatt folkemøter, næringslivet har gitt sine innspill, og ikke minst legger han vekt på ei sterk anbefaling fra Fylkesmannen i Troms om at Berg bør samtale med nabokommunene om sammenslåing.

En todelt kommune

At Berg kommune er splittet i denne saka, illustrerer den todelinga som har vært lenge i Senjakommunen; grovt sett søndre Berg med kommunesentret Skaland og nordre Berg med fiskeribygda Senjahopen.

Geitskartunnelen som kom i 2004 bandt kommunedelene sammen. Men den førte også til at kommunen la ned skolen på Skaland, noe som skapte politiske reaksjoner ikke minst i Arbeiderpartiet.

I dag har Berg arbeiderparti nesten utelukkende medlemmer i Senjahopen-området der Jan Harald Jansen bor.

Trond Abelsen har meldt seg ut av Berg arbeiderparti, men er medlem av partiet sentralt:

– Arbeiderpartiet i Berg er blitt ei bygdeliste, dessverre. Det er kanskje bare ett par medlemmer igjen i søndre Berg, peker Abelsen på.

Dagens AP-leder Jan Harald Jansen sier derimot:

– Vi har et årsmøtevedtak fire år tilbake – enstemmig – om at vi skulle inngå dialog med våre nabokommuner. Så vi har dette med kommunesammenslåing veldig solid forankra.

I midten av neste uke er det folkemøter – et i søndre Berg og ett i nordre Berg – om avtaleforslaget om kommunesammenslåing.

– Tilhengerne av kommunesammenslåing er ikke de som er mest ivrige i å komme på møtene. Det kan virke som motstanderne er flinkere til å mobilisere, sier Jan Harald Jansen.