Ønsker skilt på tre språk i Tromsø

Kystsamene ønsker at det skal skiltes med tre forskjellige språk i Tromsø, og mener det ikke holder med «Tromsø» og «Romsa».

Samiske skilt i Tromsø

Kystsamene ønsker at skiltet på bildet skal bli trespråklig og at de settes opp flere steder i Tromsø.

Foto: Montasje/Tor Richardsen/Simon Larsen / Scanpix/Nordlys

Interesseorganisasjonen Kystsamene vil ha trespråklige skilt i Tromsø, og har lagt fram forslaget for Tromsø kommunes bevaringsprogram for samiske kulturminner.

Ønsker skilt på kvensk

Skyter på samiske skilt

Det er ofte stor debatt rundt samiske skilt. I Kåfjord ble skiltene skutt på.

Foto: Sætra, Gunnar / Scanpix

Kystsamene ønsker den trespråklige skiltingen av stedsnavnet Tromsø ved innfartsveiene i Tromsdalen og Langnes, samt ved brua til Kvaløya.

– VI ønsker å fronte dette som prosjekt, og det er bred enighet i styret om dette. Det er mange byer i Nord-Norge som allerede har trespråklig skilt, for eksempel Alta, sier styreleder Kurt Magne Stormo for Kystsamene til iTromsø.

Stormo vektlegger bevaring av den samiske og kvenske identiteten, og kulturarven i Tromsø.

Han mener dette er spesielt viktig siden Tromsø er blitt multikulturell.

Styrelederen sier saken har vært vurdert i ett år, men at det er først nå de går ut med forslaget.

– Vi anser det som et kulturpolitisk innspill, ikke noe mer. Vi håper at forslaget vil bli godt mottatt, sier Stormo til avisa.

Mange med sjøsamisk forankring

Skiltene i dag står det «Tromsø» og «Romsa» på, mens det nye forslaget vil føye «Tromssa» på skiltene også.

– De fleste fra byen har nok enten kvensk eller sjøsamisk forankring, men det har vært skambelagt lenge. Byen har også hatt en betent debatt, men jeg mener at vi har kommet videre, forklarer Stormo.

– Alt er lagt til rette for å gjennomføre dette i Tromsø, både det samiske og det kvenske stedsnavnet finnes i stedsnavnregisteret. Alt man trenger å gjøre er å søke til Statens vegvesen om slik skilting, sier Stormo til avisa.

Skeptisk Frp

Byråd Kristoffer Kanestøm (Frp) er skeptisk til forslaget fra kystsamene.

– I utgangspunktet er jeg skeptisk, men innspillet er ikke såpass ferskt at partiet ikke har fått tatt stilling til det enda, sier han.

Ordføreren var derimot mer positiv.

– Jeg synes personlig det er en kjempeide. Tromsø har en lang historie med trespråklighet, sier Jens Johan Hjort.