Hopp til innhold

Sametingsrådet vil «språklikestille» alle norske samer

Alle norske kommuner hvor det bor samer skal ha et like stort ansvar for å legge til rette for samisk språk. Det mener de norske samenes «regjering».

Samisk i skolen

Om Sametingsrådet får det som de vil kan alle norske samer få rett til samisk opplæring i skolen uansett hvor de bor i Norge.

Foto: Trygve Hongset / NRK

Enkelt kommuner i Norge har i dag et spesielt ansvar for bevaring av samisk språk. Et av virkemidlene er at samisk og norsk er likestilte språk.

Kommunene utgjør det som kalles for det samiske språkforvaltningsområdet.

Nå vil sametingsrådet, som er Sametingets regjering, legge ned språkforvaltningsområdet og foreslår at alle landets kommuner hvor det bor samer må legge til rette for samisk språk.

Det skal skje blant annet i helseinstitusjonene og i skolene.

– Vi foreslår blant annet at alle elever som ønsker seg samisk opplæring skal få et tilbud om det. Dagens ordning gir en forskjellsbehandling mellom samer avhengig av hvor de bor i Norge, sier medlem av sametingsrådet Ellinor Marita Jåma.

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Tromsø-ordføreren liker tanken

Da Høyre, Frp og Venstre vant kommunevalget i Tromsø i fjor, sa de nei til å innlemme kommunen i det samiske språkområdet, noe som skapte oppstyr.

I dag var ordføreren på besøk i en samisk 1. klasse på Prestvannet skole. Der virket det som om tonen nå er en annen.

– Det er ingen nye toner. Jeg har hele tiden sagt at det er utrolig viktig å ivareta samisk språk og kultur. Jeg har bare sagt at jeg ikke tror språkforvaltningsområdet er riktig virkemiddel. Det virker det også som om sametinget nå er inne på, sier ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H).

Samtingsrådet vil gi alle norske samer lik rett til opplæring i samisk

(SE ORDFØREREN LÆRE SAMISK I TV-REPORTASJEN OVER)

Mangler lærere

I dag er det imidlertid stor mangel på lærere som kan språket og som kan undervise i samisk. Enkelte steder har man derfor tatt i bruk videoundervisning via internett. Hjort mener at en slik ordning vil ta tid å innføre.

– Det innebærer at Sametinget i første omgang må sette inn innsatsen på å skape flere lærerkrefter. Derfor er dette et prosjekt som kan gjennomføres på litt lengre sikt.

Skilt prestvannet

Prestvannet i Tromsø er en av skolene som tilbyr opplæring i samisk i dag.

Foto: Trygve Hongset / NRK

– Ser ei positiv utvikling

Medlem av Sametingsrådet, Ellinor Marita Jåma, mener det er realistisk å få på plass de lærerne som trengs.

– Det er det. Det er stadig flere som lærer seg samisk språk, og det er flere som ser viktigheten av det å kunne samisk språk. Vi er langt ifra i mål, men jeg er positiv med tanke på den utviklinga vi ser.