Ønsker økt bruk av voldsalarm

Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP), mener omvendt voldsalarm, hvor det er den som utøver vold og trusler som må å bære alarmenheten bør tas i bruk i langt større grad enn det gjøres i dag. Kun 12 personer er dømt til å bruke dette siden 2013.