Lover økt bemanning og aktivitet i nord

Økt bemanning og videreføring av aktivitetsnivået os hæren i Nord-Norge var blant punktene på forsvarsbudsjettet for 2013.

Øvelse

Det blir økt satsing på hærens aktiviteter i nord.

Foto: Arild Moe / NRK

– Nordområdene er regjeringens fremste strategiske satsingsområde. Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren legger opp til ytterligere økt aktivitet og tilstedeværelse i nord. Dette følges opp i budsjettforslaget for 2013, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, lover Regjeringen å legge opp til økt bemanning og videreføring av øvelsesnivået til brigaden i Nord-Norge.

Blant annet skal det brukes 730 millioner på investeringer i bygg og anlegg i Nord-Norge. I Troms skal det investeres for 290 millioner, blant annet på ny brannstasjon på Bardufoss flystasjon og oppgradering av boliger og forlegning på Setermoen.

I Finnmark skal det brukes 160 millioner kroner på å bygge nye boliger, og bygging av grensestasjoner.

Det betyr videreføring av byggingen av stasjonen ved Svanvik i sør. Ved Storskog i nord forberedes byggestart av grensestasjonen som skal bygges i 2014.

Styrker Forsvaret

I Nordland får forsvaret blant annet 300 millioner kroner til Forsvarets operative hovedkvarter i Reitan. Pengene skal gå til fellesoperative øvelser.

Hærens budsjett styrkes i 2013 med 97 millioner kroner i Regjeringens forslag til statsbudsjettet.

Sjøforsvarets nye fregatter og korvetter vil også øke beredskapen i nord, skriver Forsvarsdepartementet.

Nytt fartøy

Kystvakten får 1002 millioner kroner på årets statsbudsjett. De får like mye penger til operativ aktivitet i 2013 som i 2012.

Kystvakten vil få disponere ett nytt fartøy fra Heimevernet, og vil da ha til sammen 15 fartøy i 2013.

Det samlede forsvarsbudsjettet Regjeringen presenterte i dag er på 42,2 milliarder kroner. Det er en 300 millioner kroners økning i forhold til 2012.

Sammen med intern ressursfrigjøring vil dette gi en samlet styrking av forsvarssektoren på 568 millioner kroner.