NRK Meny

Økning i oljeaktivitet

Regjeringen utvider leteaktiviteten med 87 blokker på norsk sokkel. 53 av disse er i Barentshavet.
Konsesjonsrunden for de best kjente delene av den norske kontinentalsokkelen starter opp tirsdag.
– Det er viktig å legge til rette for aktivitet på kort og mellomlang sikt, og ikke minst at ressursene i området kan forvaltes best mulig, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til NTB.