OBS-varsel: Ventes store mengder vann i nord

Smeltevannet fører til at vannstanden vil stige en halvmeter de nærmeste dagene.

Høyvann i Tromsø

Det ventes høy vannstand i store deler av Nord-Norge til helga.

Foto: DNMI

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel der de melder at det er risiko for høy vannstand natt til fredag i Troms, Nordland og Trøndelag.

Vannstanden er beregnet til å bli mellom 0,35 og 0.70 meter høyere enn vanlig.

Stor vannføring er i Norges vassdrags- og energidirektorats definisjoner nivået før en flom.

Årsaken til at havnivået er ventet å bli så høyt skal være lav lavtrykksaktivitet langs kysten. I kombinasjon med høyt tidevann og stedvis oppstuvning av vannmasser på grunn av sterk vind inn mot land, forårsaker det at floa blir uvanlig høy.

Også i Finnmark ved Grense-Jakobselv er det risiko for mye vann. Der er det ventet at vannlinjen stiger 20–25 centimeter mer enn vanlig torsdag, og 30–35 centimeter natt til fredag.