Nye overgrep avdekket

Kripos har sju nye Kautokeino-menn i søkelyset for sex-overgrep.

Omfanget av seksuelle overgrep av mindreårige i Kautokeino er større enn tidligere meldt. For Kripos har flere menn fra Kautokeino i søkelyset.

I morgen skal Kripos, statsadvokaten og politiet vurdere hvorvidt de skal gå videre med sakene. Det opplyser politiadvokat Are Meedby:

– Vi må diskutere en håndfull tilfeller, som kanskje skal etterforskes videre. Dette er saker som har dukket opp under den etterforskninga som allerede er foretatt.

Den håndfulle mengden er etter det NRK kjenner til sju menn.

18 menn innblandet

Dermed er 18 menn innblandet i det seksuelle misbruket av ungjenter i Kautokeino.

I tillegg er allerede en mann dømt etter at han tilsto. Og flere kan havne i fengsel. For tre menn, deriblant den tidligere varaordføreren, skal i retten.

Fire av sakene ligger på Meedbys bord for avgjørelse om straffeforfølgning. Også en kvinne er siktet i saken, på bakgrunn av falsk vitneforklaring i favør av en av mennene.

Men nå kan altså politiadvokaten få ytterligere sju saker å forholde seg til. Meedby forklarer her hvorfor sakene først blir fremlagt nå:

– Etterforskerne må først gjøre seg ferdig med det de arbeider med. Så får man se på de nye historiene etter at dette er avsluttet, sier han.

Ikke anmeldt

Disse sakene er ikke av nyere karakter, men ikke så gamle at de er foreldet. De er heller ikke anmeldt og det vil si at verken jentene eller deres familie vet at Kripos og politiet kjenner til deres historier.

Ifølge politiet er det ingen klare mønster som går igjen i sakene som allerede er etterforsket og de nye sakene. En ting som kanskje går igjen er at mennene og ungjentene har innledet kjærligshetsforhold.

Bevismaterialet som politiet knytter til samtlige saker baserer seg hovedsaklig på vitneavhør, DNA-materiale og utskrifter fra mobiltelefoner. Og utskriftene er etter det NRK kjenner til svært sentrale fordi de viser kontakten mellom de fornærmede og mennene.

Færre ofre enn overgripere

Men selv om det er så mange menn, så er det ikke like mange jenter. Ifølge Meedby er det færre jenter. Noen av jentene går igjen i sakene. Før dagens avsløring om nye menn, var sju jenter misbrukt. Noen av disse knyttes til de nye tilfellene. Men det er altså flere jenter enn tidligere også.

I går rapportere NRK Nordnytt om at flere jenter lar være å anmelde fordi de ikke har tillit til det lokale politiet.

Meedby, som har den totale oversikten, vil ikke forskuttere hva morgendagens møte vil frembringe. Selv om han personlig har denne formeningen:

– For å være ærlig så synes jeg snart at nok er nok. Både med hensyn til ressursbruken og for Kautokeino sin del.