NRK Meny
Normal

Ny vending i saken om Kvaløyforbindelsen

Politikerne i Tromsø kommune gikk imot vegvesenets anbefalinger om hvor den nye forbindelsen mellom Kvaløya og Tromsøya skal ligge. Nå mener byutviklingsavdelingen at vegvesenets forslag er best.

Kvaløyforbindelsen

Brua er tenkt å gå mellom Langnes og sørlige delen av Kvaløysletta. Merket med B3 på bildet.

Foto: Illustrasjon, Statens vegvesen

18. august i fjor la Statens vegvesen frem sin anbefaling for ny forbindelse mellom de to øyene i Tromsø. Vegvesenet mente den burde bygges som en bru fra Langnes til Kvaløysletta, cirka to kilometer sør for dagens bru.

Samme dag gikk byrådet i Tromsø kommune imot forslaget. De ville heller at forbindelsen skulle gå mellom Sør-Tromsøya og Håkøya.

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, var en av dem som var kritisk til det som ble kategorisert som et kupp. Prestbakmo mente den nye forbindelsen ligger i fare for å bli et evighetsprosjekt.

Årsaken er at regjeringen satser store summer i såkalte bymiljøavtaler, avtaler som skal bidra til at persontransporten i storbyområdene skal gjørs via kollektivtrafikk, sykkel eller gange. Dersom kommunen får den nye Kvaløyforbindelsen inn under en slik avtale, kan det ende med at regjeringen tar store deler av regninga.

– En tunnel eller bru via Håkøya vil bidra til mer bilbruk. Dermed vil neppe Staten ta halvparten av regninga, sa Prestbakmo i september.

Ifølge Nordlys abefaler nå byutviklingsavdelingen – kommunens administrative faginstans – at politikerne i kommunen bær satse på vegvesenets alternativ likevel. Blant annet fordi avdelingen vurderer det slik at målet om nullvekst i personbiltrafikken ikke kan nås ved en forbindelse via Håkøya.

– Vi mener en forbindelse via Håkøya ikke vil kunne realiseres innenfor rammen av en framtidig bymiljøavtale, sier byutviklingssjef Mette Mohåg til avisen.

Kvaløyforbindelsen

Det ble lagt frem flere alternativer til ny Kvaløyforbindelse.

Foto: statens vegvesen