Norske soldater risikerer fengsel etter å ha kjørt skuter i Finland

Syv norske soldater i en snøskuterpatrulje kjørte feil, og havnet noen hundre meter inn i Finland. Nå skal finske myndigheter etterforske saken.

Grensepatruljer

ETTERFORSKES: Arkivbilde av norske grensepatruljer. Finske grensevaktmyndigheter vil nå granske det som skjedde da en snøskuterpatrulje med syv norsk soldater kjørte seg vill, og endte opp på finsk side av grensa.

Foto: NRK

– Det er god grunn til å mistenke at en kriminell handling er begått, skriver lederen for kriminaletterforskninga ved Laplands grensevaktområde, Antti Saarinen, i en mail til NRK.

Det var sist torsdag en norsk militær snøskuterpatrulje kjørte feil og havnet på finsk side av grensa. De skal ikke ha vært mer enn et par hundre meter på gal side av grensa.

Saarinen peker på at soldater har brutt reglene for grensepasseringer i tre punkter. Dette kan gi inntil ett års fengsel eller bot.

Forsvaret har beklaget

Onsdag beklaget Forsvaret det som skjedde overfor Finland etter at de var varslet, og finske myndigheter var orientert om grensekrenkelsen.

Likevel mener den finske etterforskningslederen at hverken lengden på grensekrenkelsen og unnskyldningen fra Forsvaret gode nok grunner til å stoppe etterforskninga.

Anti Saarinen viser til at grensevaktmyndigheten er forpliktet til å etterforske grensekrenkelser.

– Det kan bli aktuelt å avhøre soldatene som navigerte feil, sier han til NRK.

Finlands ambassadør roer saka ned

Finland og Norge har i år hatt diplomatiske forbindelser i nøyaktig 100 år. Forholdet har blitt beskrevet som godt i alle år.

– Dette kommer ikke til å forstyrre de diplomatiske forbindelsene mellom våre to land. Men det er klart at vi må undersøke hva som har skjedd, sier den finske ambassadør til Norge, Erik Lundberg.

Finlands ambassadør til Norge, Erik Lundberg

Finlands ambassadør til Norge, Erik Lundberg, sier grensekrenkelser er alvorlig. Norsk og Finske myndigheter samarbeider for å få klarhet i saka.

Foto: Finlands ambassade, Oslo

Lundberg sier at brevet fra den finske grensevakt må sees på som en formalitet. Han viser til at det var norske myndigheter som kontakta Finland og fortalte om hendelsen.

– Likevel er Finland nødt til å ta alle grensekrenkelser alvorlig og vi reagerer alltid når slikt hender etter en standardprosedyre. I tillegg til å offentliggjøre det som har skjedd, skjer det en utredning der partene forsøker å komme til enighet om hendelsen.

– I dette tilfellet var det Norge som varslet finske myndigheter om grensekrenkelsen, sier ambassadøren, som legger vekt på at både norske og finske samarbeider om å løse denne saka i fellesskap.

– Husk at våre to land har et godt, ukomplisert forhold som naboer både bilateralt og innenfor det nordiske samarbeidet, avslutter den finske ambassadøren til Norge.