NRK Meny
Normal

Nobina tapte mot Troms fylkeskommune

Troms fylkestrafikk ble frifunnet i rettssaken mot Nobina, som ville ha erstatning for ekstrautgifter selskapet fikk det første året de kjørte i Tromsø.

Busser

Busselskapet Nobina har lenge vært i konflikt med Troms fylkestrafikk. I dag tapte selskapet i rettssaken.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Retten deler Troms fylkestrafikk og fylkeskommunen sin oppfatning om at det er Nobina som etter kontrakten har ansvaret for å tilpasse materiellet til infrastrukturen i Tromsø, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo til NRK.

Han forklarer videre at Nord-Troms tingrett finner at det ikke er stilt krav det ikke har vært mulig å oppfylle.

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo er fornøyd med dommen fra Nord-Troms tingrett.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Retten kommer til at hybridbussene ikke er ubrukelige, selv om det har vært betydelige utfordringer.

Prestbakmo er fornøyd med dommen, men han avventer litt hvorvidt den andre part vil anke dommen til Lagmannsretten.

– Nobina som har gjort feilvurderinger

I april i fjor ble det kjent at busselskapet Nobina gikk til søksmål mot Troms fylkestrafikk og krevde 19 millioner kroner i erstatning. Pengene skulle dekke ekstrautgifter Nobina har hatt med de mange nye bussene i Tromsø.

Troms fylkestrafikk avviste kravet blankt, og saken havnet til slutt i rettssalen.

– Retten deler Troms fylkestrafikk sin oppfatning om at det ikke er holdepunkter for at anbudsgrunnlaget er misvisende, slik at anbyderne ga tilbud på et forfeilet grunnlag, sier fylkesråden for samferdsel.

Prestbakmo forteller at retten har kommet fram til at det er Nobina som har gjort feilvurderinger ved utarbeidelsen ved sitt tilbud. Det fremkommer av dommen at retten ikke har vært i tvil.

Buss i husvegg

Nobina har ofte hatt trøbbel på vinterveiene i Tromsø. Her traff bussen en boligblokk.

Foto: Petter Strøm

Nektet å kjøre strekning

Driftssjef hos Nobina i Tromsø, Magnar Nilssen sier de må lese ordentlig gjennom dommen før de kan være tydelige på hva de synes om den.

Nilssen

Driftssjef hos Nobina i Tromsø, Magnar Nilssen vil bruke tiden nå til å gå ordentlig gjennom dommen.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi konstaterer likevel at fylkeskommunen ble frifunnet for de økonomiske kravene til erstatning, sier han.

Han mener at retten ikke har tatt stilling til om hybrid- og langbusser var egnet til Tromsø eller ikke.

NRK kunne i fjor fortelle at Nobina i 2012 og 2013 hadde brukt 10 millioner kroner på reparasjoner av bussene, penger selskapet selv må dekke. Konflikten toppet seg ved at Nobina nektet å kjøre en strekning på fastlandssiden fordi de lange bussene slår ned i veibanen.

– Slik jeg tolker dommen så langt er det en forståelse fra retten for å gi rom til å stanse kjøring i slike tilfeller.

Nobina har foreløpig ikke tatt stilling til om de vil anke saken.