NRK Meny
Normal

Mest vold i Finnmark

Det er klart høyere risiko for å bli utsatt for vold og trusler i Finnmark, enn i andre fylker.

Aksjonister Trandum
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Det viser ny statistikk fra SSB (Statistisk Sentralbyrå).

Beregningene er gjort ut i fra ofrenes bosted og befolkningsmengden i det aktuelle fylket.

Mer vold enn i Oslo

Voldsrisikoen i Finnmark gjelder for både menn og kvinner, og spesielt i aldersgruppen 10-40 år.

Etter Finnmark er det bosatte i Oslo som er nest mest utsatt for voldslovbrudd, mens Aust-Agder er tredje verste fylket på statistikken.

Unge mennesker mest utsatt

Ut fra anmeldelsene til politiet er risikoen for å bli utsatt for voldskriminalitet generelt aller høyest i løpet av de første årene etter oppnådd myndighetsalder.

Dette gjelder for både menn og kvinner, men i alderen 18-24 år er voldsrisikoen for menn mer enn dobbel så stor som for kvinner.

Fra midten av 20-åra reduseres utsattheten systematisk med stigende alder for begge kjønn. Mer enn halvparten av alle ofre for vold og trusler er under 30 år, og tre av fire er under 40 år.