Mener regjeringen må øremerke midler til kulturjournalistikk

Det er få som leser kulturstoffet, sier sjefredaktør i Nordlys Helge Nitteberg, som mener man derfor må se på muligheten for alternativ finaniering.

Norske aviser
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Helge Nitteberg

Helge Nitteberg har siden juni vært sjefredaktør i Nordlys.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

– Med det presset som er på mediehusene i dag, ser vi at kulturjournalistikken er svekket. Det må vi forhindre at fortsetter, sier den nyslåtte sjefredaktøren.

Nord-Norges største avis Nordlys skriver langt mindre om kultur enn før. Ifølge avisas egne undersøkelser er det også få som leser kulturstoffet.

Den brede nyhetsjournalistikken kan finansieres med brukerbetaling, noe som er langt mer utfordrende med kulturjournalistikken, påpeker Nitteberg.

– Her mener jeg at kulturministeren må komme på banen, og jeg mener også det er viktig at man tenker en øremerking av akkurat denne typen kulturjournalistikk, fordi den er under et enda større press enn journalistikken for øvrig, sier han.

Får støtte

Nordlysredaktøren i Tromsø får støtte av Norsk Kritikerlag. Også de kjenner den dårlige avisøkonomien på kroppen, forteller leder Ida Habbestad.

– Det er jo en dramatisk utvikling der vi som er tilknyttet avisene som for eksempel holder til i Oslo i veldig liten grad blir sendt ut av Oslo. Det opplever vi som et problem, fordi vi risikerer at den kritikken som skrives fra Oslo blir en periferi, sier hun.

– Skummel utvikling

NRK har ikke fått kulturministeren i tale om denne saken, men trulig må landets aviser se langt etter ei hjelpende hånd. Det forteller Høyres Kårstein Løvvås, og medlem av kulturkomiteen på Stortinget.

– Det er slik at myndighetene legger til rette for ulike medier skal få ulike bidrag gjennom de forskjellige ordningene av det som finnes av pressestøtte og mediestøtte. Så må det være opp til de enkelte redaktør å bestemme innholdet, sier han.

Løvvås sier at han ikke liker tanken på at man skal begynne å øremerke enkelte penger til enkelte stoffområder:

– Hva blir det neste området man skal øremerke? Da begynner vi farlig å nærme oss at politikerne styrer innholdet i mediene. Det synes jeg er en litt skummel utvikling, sier han.