NRK Meny
Normal

Mener de ser fremskritt om Tromsbanen

Tromsø kommunes eget jernbaneutvalg mener det er fremskritt i arbeidet med å få utredning av jernbane mellom Narvik og Tromsø med sidearm til Harstad.

Tromsbanen

Tromsø kommunes eget jernbaneutvalg mener det går riktig vei mot en ny Tromsbane.

Tromsø kommunes eget jernbaneutvalg mener det er framgang i arbeidet med å få utredet en jernbane fra Narvik til Tromsø, med sidearm til Harstad.

– Status er at vi har fått utformet og fått tilslutning fra Høyres representanter i transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget. Vi har også fått stortingskandidatene her oppe til å sende en oppfordring til sine representanter i komiteen om å stemme for en forsterket, forpliktende uttalelse om en konseptvalgutredning i nasjonal transportplan, sier leder Terje Traavik (MDG) i utvalget.

– Ikke avklart hva flertallet vil gå inn for

Tog gjennom Troms fylke er en drøm for noen, men det kan ta tid. Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget er ikke ferdig med sitt forslag til Nasjonal Transportplan, som jernbane i nord blir en del av. Regjeringen har tatt utgangspunkt i å se på strekningen Fauske – Tromsø.

Leder Nicolai Astrup i komiteen sier at det foreløpig ikke er avklart hva flertallet vil gå inn for. SV har fremmet et forslag om en konseptvalgutredning for en Tromsbane. Denne er tenkt for strekningen mellom Narvik og Tromsø, med sidearm til Harstad. Traavik sier at de jobber videre med å få ei endring i forhold til regjeringas forslag.

– Det sto at man skulle få gjennomført en skikkelig analyse av samfunnsøkonomisk nytte, og at man skulle sjekke de tallene som forelå, men det er et godt stykke fra en konseptvalgsutredning, sier Traavik.

Tror på jernbane mellom 2030 og 2032

Kostnadene av en slik utredning ikke er sammenliknbart med gevinsten, mener han.

– Vi opererer nå med 3 ganger 40 for en Tromsbane. Det betyr at det koster 40 milliarder å bygge banen, det er en engangsinvestering. Eksportverdien av det som skal fraktes på denne banen vil være 40 milliarder hvert år. Og selve utredningen vil koste 40 millioner.

Traavik hevder dette er det beste forretningskonseptet som har vært i Norge noen gang.

– Dette er Nord-Norges gave til den postfossile nasjonen Norge, sier Traavik.

Han mener en ny jernbane vil kunne stå klar mellom 2030 og 2032.

– Og da skal vi hilse hverandre med champagne uten at vi går med rullator.