Regjeringen vil utrede jernbane i nord

Regjeringen bestiller utredning om Nordnorgebanen fra Fauske til Tromsø i neste Nasjonal Transportplan - bare seks år etter at Jernbaneverket konkludert med at det ikke var lønnsomt nok.

Nordlandsbanen

Toget går til Fauske og Bodø, men nå vil regjeringspartiene og støttepartiene at en forlengelse fra Fauske til Tromsø og Harstad skal utredes.

Foto: Rune Fossum

Regjeringspartiene vil utrede Nordnorgebanen

Disse strekningene ønsker regjeringen å utrede.

Illustrasjon: Morten Skandfer / Tromsø Venstre

Strekningene som bør utredes, er en bane som går til Tromsø - Tromsbanen - med forgrening fra Narvik via Evenes til Harstad. I tillegg ønsker de å se på muligheten for å bygge en jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi i Nord-Finland.

– Vi snakker om transport over store avstander, av store mengder gods i et område med mye vær, sier Morten Skandfer (V).

Han sier at det er snart hundre år siden det ble fattet vedtak om å bygge en Nordnorgebane, uten at den har blitt realisert lengre enn til Fauske.

Men i 2011 la Jernbaneverket frem sin utredning om utbygging av jernbane i nord, der de mente at Ofotbanen burde forbedres, men at de ikke fant grunnlag for å anbefale videre arbeid med Tromsbanen.

Regjeringspartiene ønsker Nordnorgebanen i NTP

Vil ha utredning av Nordnorgebanen inn i NTP: Helga Marie Bjerke (KrF), Morten Skandfer (V), Kent Gudmundsen (H), Kristian Wilsgård (Frp).

Foto: Fabian Ubeda / NRK Troms

– Stor seier

En vurdering av mengden gods som ville transporteres med jernbane viste at mengden kun tilsvarte et tog i hver retning per døgn, noe som ikke ville være god nok frekvens for dagligvarer eller tidskritiske varer som fisk. Dette har endret seg, mener Skandfer.

– Vi venter en femdobling av mengden fisk som eksporteres fra Nord-Norge. Derfor er det viktig å få på plass en bestilling i neste Nasjonal Transportplan om at Nordnorgebanen skal utredes, sier Skandfer.

Mange har ønsket en slik utredning i lang tid, blant dem Natur og Ungdom.

Magnus Storvoll Strømseth

– Det er en stor seier med utredning av Nordnorgebanen, mener Magnus Storvoll Strømseth.

Foto: Natur og Ungdom

– Det har i flere år vært etterlyst en seriøs debatt om dette prosjektet. At det nå også blir tatt inn i varmen fra stortings- og regjeringspolitikere i Oslo er en stor seier, sier andre nestleder, Magnus S. Strømseth.

Ap roser støttepartiene

Fra opposisjonen på Stortinget er det spesielt samarbeidspartiene som får tommel opp. Stortingsrepresentant Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet sier at han har kranglet med politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet om nettopp en utredning av Nordnorgebanen. For ett år siden sa Frp-politiker Øyvind Korsberg at en jernbane i nord var urealistisk, både fordi det er for dyrt og at det bor for lite folk i regionen.

Martin Henriksen og Cecilie Myrseth

Jubler for utredning: Arbeiderpartiets Martin Henriksen, her sammen med partikollega Cecilie Myrseth ved en tidligere anledning, mener snuoperasjonen fra Fremskrittspartiet skyldes godt håndverk fra Venstre og Kristelig Folkeparti.

Foto: LARS EGIL MOGÅRD / NRK

– De har nesten kalt det idioti tidligere, derfor er det veldig gledelig at de nå vil utrede dette. Jeg må gi full honnør til Venstre og Kristelig Folkeparti som har pressa Høyre og Frp med på dette, sier Henriksen.

Han mener det trengs en skikkelig utredning av mulighetene og kostnadene ved en utbygging for å få en realistisk debatt om jernbane i nord. Samtidig tar han et ørlite forbehold om at denne nyheten kan komme med en bismak.

– Regjeringspartiene lekker bare godbiter fra NTP. Vi har ikke sett helheten enda, og må se hvordan denne utredninga blir lagt opp. Det bør være utredning som ikke blir laget for å legges i skuffen, sier Henriksen.

Viktig i et miljøperspektiv

Venstrepolitiker Morten Skandfer sier at Nordnorgebanen er viktig å utrede, ikke minst fordi man i et miljøperspektiv må få alternative transportmidler som ikke er avhengige av fossilt drivstoff.

– Vi trenger et alternativ som er sikkert, effektivt og har mulighet for å frakte store godsvolumer, sier Skandfer.

Hans regjeringsfelle Kent Gudmundsen (H) understreker at regjeringen og støttepartiene står sammen om å kreve en utredning i den neste nasjonale transportplanen.

– Vi må finne mer ut om ringvirkningene som en nordnorgebane kan gi, sier Kent Gudmundsen (H).