Lufta var så dårlig at man ikke kunne åpne vinduene

I 1967 var luftkvaliteten i Tromsø så dårlig at det ble laget spesialværvarsel.

Sildoljefabrikkene skapte problemer.

Tromsø var eneste by i landet som hadde så dårlig luftkvalitet at det ble laget et spesialværvarsel.

I værmeldingen for Tromsø på slutten av 60-tallet ble det tatt med informasjon om mengde industrirøyk.

Hovedårsaken til den dårlige lufta var produksjonen ved sildoljefabrikkene.

– Røyken kommer veltende inn over oss. Det er så plagsomt at vi ikke kan åpne vinduene. fortalte fru lagdommer Holst til NRK i 1967.

Trykk her for flere NRK-skatter fra arkivet