NRK Meny
Normal

Longyearbyen kan få fiskemottak

En samlet restaurant- og reiselivsnæring på Svalbard jobber for å få etablert et fiskemottak med et produksjonskjøkken for mat i Longyearbyen. Også aktører i fiskerinæringen på fastlandet vurderer fiskerianlegg på Svalbard.

Planer om havneutbygging i Longyearbyen

Det er planer om en stor havneutbygging i Longyearbyen. Det er her et fiskemottak kan bli etablert.

Foto: FOTO:SKJERMDUMP/SNØHETTA

Det er forskjellige anlegg som vurderes. Alle disse prosjektene er interessante for å skaffe ny næringsaktivitet.

– Det er viktig etter krisen i Store Norske med mange oppsigelser, sier lokalstyreleder Arild Olsen i Longyearbyen til NRK Troms.

Lokale produkter

– Vi ønsker å få utnyttet lokalt råstoff som er tilgjengelig, sier Tone Løvberg. Hun har mange års erfaring fra restaurantbransjen, og har jobbet med planene om et mottak med produksjonskjøkken.

Tone Løvberg jobber med planene om fiskemottak i Longyearbyen.

Tone Løvberg jobber med planene om fiskemottak i Longyearbyen.

Foto: PRIVAT FOTO

Hun forteller at det har vært mye fisk å få rundt Svalbard.

Tilgangen av tang og tare og ulike sjøpattedyr har også økt. Slikt råstoff kommer i stor grad med fly via Oslo til Svalbard i dag, selv om mye av råstoffet er fisket like utenfor stuedøren vår, forteller Løvberg.

Nå ser de lokale interessene for seg å få et mottak i Longyearbyen som kan foredle ressursene for å få dette til å bli økonomisk lønnsomt.

Forsvarlig

– Det vil ikke være økonomisk forsvarlig å kun drive et mottaksanlegg for sjømat. Derfor ønsker vi å ha et tilhørende produksjonskjøkken for å videreutvikle produkter av fisk, sel og annen sjømat, men også videreforedling av andre lokale ressurser som er tilgjengelig på Svalbard. Svalbardrein kan nevnes spesielt, sier Løvberg.

Samlet sett ser man for seg produksjon av blant annet tørrfisk, boknafisk, klippfisk, saltet og røkt fisk, sel og hval, samt produksjon av pølser av svalbardrein, tørkede reinhjerter og andre delikatesser, går det fram av forslaget fra gruppen i Longyearbyen.

Møter med departementet

Visit Svalbard som organiserer reiselivet, er også svært positiv, og mener det her kan lages ulike nisjeprodukter som blir etterspurt.

Det er allerede avviklet møter med Fiskeridepartementet i Oslo. Tone Løvberg sier at det er positiv velvilje, men at rundt 10 lover og regler må endres for å få dette til på Svalbard.

– Vi håper at dette kan realiseres i løpet av to-tre år.

Støtter planene

Lokalstyreleder Arild Olsen støtter planene helhjertet. Han sier at det i tillegg er selskaper innen fiskeri på fastlandet som ønsker å etablere seg i Longyearbyen.

Arild Olsen

Arild Olsen er lokalstyreleder i Longyearbyen.

Foto: LARS-EGIL MOGÅRD / NRK

– Dersom vi får en avklaring om lover og regler tror jeg det er realistisk at vi innen en femårsperiode kan få etablert et anlegg med rundt 40–50 ansatte. Det vil også skape lokale ringvirkninger, sier Olsen.

I den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard har det i årevis vært snakket om å etablere mottak av fisk, uten at dette har blitt en realitet.

– Interessante planer om fiskemottak, sier lokalstyreleder Arild Olsen.