NRK Meny
Normal

Lar tjuvfiskerne fortsette

Russiske fiskerimyndigheter har gitt ny fiskeri-lisens til en rekke trålere som har deltatt i ulovlig omlastning.

Det skjer ettet at man inngikk en gjensidig avtale i 2004, der norske og russiske fiskefartøy fikk forbud mot å delta i slik virksomhet.

Seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Einar Ellingsen, sier russerne ikke har fulgt opp forbudet. I tillegg gir de ny lisens til fartøyene som er tatt for ulovlig omlastning.

Har dokumentasjon

– Vi har en lang liste over russiske fartøy som vi i fjor dokumenterte drev med ulovlig omlasting, og veldig mange av disse, de fleste faktisk, har russerne søkt om lisens for også i år. Og de er nå tildelt lisens for å kunne fiske i norsk økonomisk sone.

– Har russiske fiskerimyndigheter sett denne dokumentasjonen?

– Alt det som vi finner fram og dokumenterer sender vi fortløpende til myndighetene i Murmansk, så de er vel kjent med alle disse forholdene.

Følger ikke opp forbudet

I oktober 2004 vedtok den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon at det er forbudt for russiske og norske fiskefartøy å laste om til såkalte bekvemmelighetsflaggede transportfartøy. Men russiske myndiheter har foreløpig ikke fulgt opp forbudet, og nå har de altså gitt ny fiskerilisens til omlag 40 russiske trålere, som tidligere er tatt for ulovlig omlasting.

Ellingsen beskriver samarbeidet med russiske fiskerimyndigheter som vanskelig.

– Der er ikke så veldig stort russisk engasjement, og de prøver vel på mange måter å unngå å snakke om dette. Vi får ikke den kontakten som vi ønsker med dem på dette området, så vi føler at der hverken er evne eller vilje til å gripe tak i disse sakene.

... men Helga skryter av samarbeidet

Den knusende dommen fra Ellingsen står i sterk kontrast til det fiskeriminister Helga Pedersen hele tiden har sagt. Senest under besøket i Kirkenes 4. august, sa hun dette om samarbeidet med Russland:

– Vi har et godt samarbeid med Russland, og det er enighet mellom norske og russiske myndigheter om at overfiske er et stort problem. Vi er også enig om at dette må vi komme til livs, og vi er enig hvilke tiltak som må til.