NRK Meny
Normal

Kulturopprop: – Vi vil ha hverdagskultur i Harstad året rundt

Vil lage «Lille Venezia» midt i Harstad, for å få et levende og hverdagskulturelt sentrum hvor folk ønsker å oppholde seg.

Publikum

Et folkeliv slik det er under Festspillene i Nord-Norge er ønsket året rundt, skriver harstadværingene.

Foto: Rune. N Andreassen

Valglogo

– Hvilket kulturkonsept som velges, vil få store konsekvenser for alle som benytter seg av byrommet. Det kan også gi en pekepinn på om vi mener det fremdeles er viktig å styre Harstad som kulturby.

Det skriver 90 harstadværinger i et innlegg til Harstad kommune for å kreve høy prioritering av kultur. De presiserer at det er de byene der levende kulturliv prioriteres av politikere og befolkningen, at lokale kulturinstitusjoner er levende og tilgjengelige.

De mener man nå står foran viktige veivalg når sentrumsplanen i Harstad behandles, og at det er viktig å skape levende byrom for hverdagskulturen.

Strid om byplanutvikling i Harstad

Reporter: Nils Mehren/NRK. Foto: Martin Mortensen/NRK.

Utescene og flerbrukshus

De foreslår å lage «Lille Venezia» midt i Harstad sentrum, med et «levende byrom der hverdagskulturen lever i åpne flerbruksrom tilgjengelig der folket er».

- Kulturelle grunnverdier er noe vi skaper sammen, men da må noen tørre å gå fremst og tenke store tanker. Vi må visualisere hvordan det skal føles å vandre i sentrum av Harstad. Hva vil vi se rundt oss? Vil vi se grå murbygg og ei havn som preges av ei stor fylling og parkeringsplasser, eller vil vi ha hverdagskultur med folkeliv og havet inn i byrommet?, skriver de i brevet.

Oppropet ønsker at Harstad skal være en foregangsby i nord ved å skape et sentrum der estetikk, kultur og folkeliv settes først. Her er noen av tiltakene de ønsker:

  • En kanal opp mot en ny utescene
  • Et nytt offentlig flerbrukshus med bibliotek og kino

– Vil gagne alle

Dette skal føre til at folk vil oppholde seg i sentrum. Det er også nøkkelen for næringsdrivende, mener dem.

– Vi har tro på at det vil fattes gode beslutninger, der kultur prioriteres fordi det henger sammen med alt. Å satse på estetikk, kultur og fellesskap som er tilgjengelig for alle vil gange alle i Harstad i overskuelig framtid, avslutter harstadværingene.

Venezia og Nord-Norge på samme tid

Kristin Berg og Tore Vang

Kristin Berg og Tore Vang er samstemte i at det må satses på kulturlivet i Harstad.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Kristin Berg er én av dem som har skrevet under på vegne av kulturlivet. Hun mener byen må satse på kultur- og folkeliv for å trekke folk.

– Jeg synes det er viktig å få et levende sentrum for oss som bor der, og samtidig for turismen og næringslivet. Vi trenger grøntområder og muligheter for kafé- og restaurantdrift, sier Berg.

– Vi trenger et næringsliv som spiller på lag med politikerne for å få mye folk til havneområdene, legger hun til.

Hun får full støtte fra Tore Vang. Han er musiker i Harstad, og er klar på at det må dyrkes en kystkultur i byen.

– Mye levende kystkultur med mulighet til å føle at man er i Venezia og i Nord-Norge samtidig, svarer han kontant på spørsmål om hva som er viktig for han.