Krav om Fjelloven i nord

Et fellesmøte mellom Troms Sau og Geit og Troms bonde og småbrukarlag krever at Fjelloven gjøres gjeldende også i Troms og Nordland. «Det må bli slutt på forskjellsbehandlinga av bønder og befolkninga i nord sammenliknet med resten av landet når det gjelder regelverket for utmarka», heter det i uttalelsen. I vedtaket vises det til at bønder i Troms og Nordland ikke har oversikt eller medvirkning på bruk av utmarka slik man har i resten av landet.