NRK Meny
Normal

Kommunene går glipp av mange skattemillioner

Fylkesmannen ser for seg et utfordrende år når kommunene i Troms vil få rundt 20 prosent lavere skatteinntekter enn budsjettert.

Penger og sedler

De fleste kommunene i Troms vil ha en betydelig mindre skatteinngang enn for noen år siden.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Fylkesmann i Troms, Bård Pedersen

Fylkesmann i Troms, Bård Pedersen, tror det blir krevende å få orden på økonomien for en del av kommunene i fylket.

Foto: NRK

– Det ser dårlig ut. Vi har hatt en synkende nasjonal økonomi og synkende oljepriser. Det gir utslag nå, blant annet i form av prognosene som sier at kommunene vil få 20 prosent mindre skattepenger enn først budsjettert, sier fylkesmann i Troms, Bård Pedersen.

Tallene fra fylkesmannen er klare. Kommunene i Troms skulle fått totalt 131,3 milliarder kroner i skatteinntekter i 2014.

Slik prognosene ser ut nå, vil de i stedet få 128,78 milliarder i skatteinntekter.

– De fleste kommunene vil ha en betydelig mindre skatteinngang enn for noen år siden, noe som vil gi utslag i budsjettene. Det er kun to kommuner som ikke har budsjettert med høyere skatteinntekter enn de ser ut til å få, så det er ingen tvil om at situasjonen er krevende, sier Pedersen.