NRK Meny
Normal

Fylkesmannen om mulig terror: – Sjakk-OL er i særlig fokus

Alle kommuner og sykehus i Troms har beredskapen på plass i tilfelle en mulig terroraksjon i fylket, sier fylkesmannen.

Sjakk-OL i Tromsø

Konstituert fylkesmann i Troms, Bård M. Pedersen, sier de er særlig oppmerksomme på situasjoner der det er mange folk til stede, som Sjakk-OL.

Foto: tromso2014.no

Til tross for at terrortrusselen mot Norge er noe redusert, har alle kommuner og sykehus i Troms sitt beredskapsapparat på plass i tilfelle en terroraksjon skulle finne sted i fylket.

– Vi har særlig oppmerksomhet på eventuelle situasjoner der det er mange folk til stede, og kanskje spesielt der det er folk fra andre land. Sjakk-OL er et arrangement vi har særlig fokus på. Hurtigruta er også med i en slik vurdering, og selvfølgelig flyplasser, sier konstituert fylkesmann, Bård M. Pedersen.

På oppfordring fra Helsedepartementet og Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap har fylkesmannen sørga for at kommunene har sine beredskapsplaner på plass.

– Vi har jobbet mye med sikkerheten

Den varslede nasjonale terrortrusselen vil foreløpig ikke ha noe å si for Sjakk-OL, mener direktør Børge Robertsen.

– Vi har utviklet et sikkerhetsopplegg i forhold til norske standarder og krav, samt FIDEs egne krav. Det er dette vi opererer etter, forteller Robertsen til iTromsø.

Børge Robertsen ser på papirer

Direktør Sjakk-OL sier de har jobbet med et sikkerhetsselskap og utviklet en risikoanalyse.

Foto: Håvard Holme

Han legger til at de har jobbet mye med sikkerheten til arrangementet på forhånd.

– Vi har jobbet med et sikkerhetsselskap og utviklet en risikoanalyse. Basert på denne og i samarbeid med politiet har vi laget sikkerhetsrutiner, forklarer Robertsen til avisa.

Utover dette vil han ikke gå inn på detaljer i forhold til sikkerhetsplaner eller kommende tiltak knyttet opp mot sjakkfesten som sparkes i gang 1. august.

– Kan steppe inn på kort varsel

Særlig gjelder det beredskapen innen helsesektoren om noe skulle skje.

Sykehusene i Norge går gjennom beredskapsplanene etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) torsdag forrige uke informerte om terrortrusselen som mulig kan inntreffe innen kort tid.

– De har gått gjennom planverket og har bemanning som på kort varsel kan steppe inn hvis det skulle oppstå en situasjon, sier Pedersen.

Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) vil spille en viktig rolle i en eventuell krisesituasjon.

– Vi vil hovedsakelig ta imot skadde og bistå i redningsarbeidet. I tillegg vil bemanningen og arbeidet med psykiatrien bli skjerpet, forteller Per-Christian Johansen, kommunikasjonsrådgiver ved UNN.

Fylkesmannen har hittil vært i to spesielle møter med politiet om terrortrusselen, men fremholder at de ikke vet stort mer enn det som er kommet frem i media.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø er et av sykehusene som har beredskapen på plass.

Foto: NRK